Home ข้อคิด การเป็น “หัวหน้างานที่ดี” ให้ทีมงานมีคุณภาพ(ที่หัวหน้าควรรู้ไว้)

การเป็น “หัวหน้างานที่ดี” ให้ทีมงานมีคุณภาพ(ที่หัวหน้าควรรู้ไว้)

โดยทั่วไป การคัดเลือก หรือแต่งตั้งหัวหน้างาน จะทำการคัดเลือก จากพนักงาน

ระดับปฏิบัติการที่มีผลการทำงานดี มีพฤติกรร มที่ดี เป็นที่ไว้วางใจได้

(หรืออาจคัดเลือกมาจากบุคคลภายนอก) แต่งานที่ทำได้ดีอยู่เดิมนั้น

จะเป็นการทำงานที่สำเร็จด้วยตนเองเป็นหลัก โดยอาศัยคู่มือ

หรือระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่การเป็นหัวหน้างานที่ต้องทำให้งานสำเร็จ

โดยใช้ผู้อื่นทำ โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องมีการประสานงาน กับแผนกต่างๆมากขึ้น

ลักษณะการทำงาน จะเปลี่ยนไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากการทำงาน กับงานของตัวเอง

เป็นการทำงานกับคน ซึ่งมีเงื่อนไขเทคนิค และปัญหามากขึ้น จากเดิมบ่อยครั้งที่พบว่า

ผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน ยังคงปฏิบัติงานในเนื้องาน ที่ตัวเองเคยชินอยู่ ไม่กระจายงาน

ไม่ติดตามงาน ไม่สอนงาน เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้างาน ไม่ว่าเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้ง

หรือกำลังปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอยู่แล้ว หรือแม้แต่พนักงาน ที่มีศักยภาพ

ที่จะเตรียมตัวขึ้น เป็นหัวหน้างาน ควรได้รับการอบรมสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี

ซึ่งต้องอาศัยการอบรมอย่างเหมาะสม ดังนั้นหัวหน้างานที่ดี

ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของการเป็นหัวหน้างาน

2.มีวิธีในการสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้อื่น

3.มีการการกระจายงาน และมอบหมายงาน

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

4.ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ

5.มีการติดตามงาน

6.มีทักษะในการประเมินผลงาน และการให้คำแนะนำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

1.ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน

การได้รับตำแหน่ง หัวหน้างาน ถือเป็นบทบาทใหม่ ที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

ซึ่งคุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจ ในบทบาทตัวเองสักเท่าไหร่ มีหน้าที่อะไรบ้าง

ที่เพิ่มขึ้นมา อำนาจการตัดสินใจมีมากแค่ไหน รวมถึงความคาดหวัง

จากผู้บริหารมีอะไรบ้าง ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือการคุยกับผู้บริหารโดยตรง

ว่าขอบเขตการทำงานของคุณอยู่ตรงไหน มีเรื่องใดบ้าง ที่ต้องให้ผู้บริหาร

ตัดสินใจสอบถามให้ชัดเจน ว่ามีเป้าหมายใด ที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จ

ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายที่ชัดจะช่วยให้คุณ เห็นภาพว่า

ต้องทำอะไรหลังจากนั้นการวางแผนก็จะเป็นเรื่องง่าย

2.มีวิธีในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น

บางครั้งต่อให้คุณมีผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เก่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยดี เพราะตัวแปรสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

ก็คือนิสัยใจคอของแต่ละคน ซึ่งอย่างแรกเลย คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า

คนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องสไตล์การทำงาน นิสัยส่วนตัว

ซึ่งคุณไม่สามารถ ที่จะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้สำคัญ

เพียงแค่ว่า คุณจะทำอย่างไรให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้ดี

โดยอาจจะจัดให้มีการประชุมทีมขึ้น เพื่ออธิบายถึงบทบาทหน้าที่ใหม่ของคุณ

ชี้ชัดให้ทุกคนเห็น ถึงเป้าหมายเดียวกัน และเน้นย้ำว่า

เป้าหมายจะสำเร็จได้ ต้องมาจากความร่วมมือกันของทุกคน

หลังจากนั้นหาเวลาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชา

เพื่อสอบถามถึงปัญหา ที่พบในการทำงาน หรือความไม่สบายใจต่างๆ

เพื่อที่จะปรับแก้และหาวิธีที่ลงตัวที่สุด

3.มีการการกระจายงานและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

หลายคนเมื่อเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ก็มักจะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทำในสิ่งที่เคยทำ โดยไม่ได้พิจารณาว่า แต่ละคนนั้นทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดจริง

หรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณควรแบ่งเวลาเพื่อศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ

ในแต่ละคนว่ามีทักษะด้านไหนบ้าง จุดแข็งจุดอ่อน และสไตล์การทำงานของแต่ละคน

เป็นอย่างไร หาโอกาสคุยเพื่อสอบถามความคิดเห็น และวางแผนการทำงานร่วมกัน

ซึ่งนอกจากคุณจะได้คนที่เหมาะกับงานที่สุดแล้ว คุณอาจจะเจอความสามารถพิเศษ

บางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ในตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณก็ได้

เพราะบางคนเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่ถนัด มาทั้งชีวิต แต่พอได้เปลี่ยนไป

ทำในสิ่งที่ชอบ ก็อาจจะทำผลงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ

4.ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ

การที่ผู้บริหารเลือกคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้านั่น แสดงว่าเขาเห็นแวว การเป็นผู้นำในตัวคุณอยู่แล้ว

แต่หลายครั้งหัวหน้างานใหม่ ก็ยังเข้าใจผิด คิดว่าหน้าที่หลักของหัวหน้า คือการสั่งงาน

ควบคุมงานให้เสร็จ โดยที่ความคิดของหัวหน้าต้องเป็นใหญ่ที่สุด อย่าลืมว่าคุณยังไม่ได้

สร้างผลงานหรือมีการแสดงออก ให้ทุกคนยอมรับ ไม่ใช่เอาแต่สั่งงานอย่างเดียว

จริงๆแล้วภาวะผู้นำสามารถ แสดงออกผ่านการกระทำได้หลายรูปแบบ

ไม่ว่าจากการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ลูกทีมเห็น เป็นโค้ชที่คอยสอนงาน

เป็นที่ปรึกษาที่ช่วยให้คำแนะนำ และเป็นเพื่อนที่ร่วมงานสังสรรค์กันบ้าง

ในบางเวลา และควรเตรียมพร้อม และเปิดใจรับฟัง ปัญหาจากลูกน้อง

อย่างทั่วถึงเสมอ ประพฤติกับลูกน้องให้เปรียบเสมือน‘ลูกค้า’ ที่ให้คุณเป็นที่ปรึกษา

เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขา นำเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างจริงใจ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณ ได้รับการนับถือมากขึ้น

รวมถึงในบางครั้ง การเป็นตัวกลาง เพื่อช่วยสื่อสาร และรับแรงเสียดทาน

ในเรื่องการบริหาร งานจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าที่จะพูดถึงปัญหามากขึ้น

ทำให้คุณรับรู้และช่วยดันเรื่อง ให้ผู้บริหารดำเนินงานให้กับคุณได้รวดเร็วมากขึ้น

5.มีการการติดตามงาน

ตอนนี้คุณมีผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ต้องรับผิดชอบ แล้วการที่คุณมัว แต่ก้มหน้า

ก้มตาทำงานหนัก เพื่อทำงานของตัวเองให้เสร็จ เหมือนเมื่อก่อน

คงจะไม่เพียงพออีกต่อไป อย่าลืมว่าหน้าที่คุณนั้น เปรียบเสมือนกัปตันเรือ

ที่ต้องรับผิดชอบลูกเรืออีกหลายชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงพาย

แต่คุณจะต้องรู้ว่า หางเสือต้องหันไปในทิศทางไหน ใครมีหน้าที่

ต้องทำอะไรบ้าง และต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ เพื่อที่จะไปถึงจุดหมาย

ได้ในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากคุณจะต้องคอยดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

ในภาพรวมแล้วคุณ ยังต้องหมั่นมองไปข้างหน้าอีกด้วย ว่ามีอุปสรรคหรือไม่

เพื่อที่คุณจะได้วางแผน รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที

6.มีทักษะในการประเมินผลงานและการให้คำแนะนำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณควรกำหนดการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตามตำแหน่ง

มีกิจกรร มที่วัดผลงาน ให้กับพวกเขาอย่างชัดเจน เช่น งานผลิต

คุณต้องกำหนดกิจก รรม ที่วัดผลได้ให้กับพวกเขา เช่น ผลิตงานได้ชั่ วโมงละกี่ชิ้น

ทำใบนัดส่งสินค้าได้วันละกี่ใบเป็นต้น และอย่าใช้อคติกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอันขาด

เพราะการทำงานที่เป็น Team Work จะค่อยๆหายลงไป ในไม่ช้า กรณีเช่นคุณ

ชอบลูกน้องคนนี้ จึงมอบหมายงานให้กับคนนี้ เพียงคนเดียว แต่กับอีกคน

คุณจึงไม่กำหนดงานอะไร ทำให้เขาไม่มีผลงาน และการประเมินงานที่ดีที่สุด

คือการจัดประชุมเพื่อตรวจเช็ค การทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ

และกำหนดวินัยให้กับทีมในการส่งรายงานการทำงาน (Report)

เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาตรวจสอบ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้อย่างทั่วถึง

และเป็นธรรมกับทุกคน ดังนั้นช่วงแรกของการก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่ง หัวหน้างานนี้

อาจจะดูวุ่นวาย และต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้าง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถูกเลือก

มาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว แสดงว่าคุณเองก็ต้องมี ดีเหมือนกัน การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีนั้น

ไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ แค่เพียงข้ามคืน แต่คุณควรจะต้องใช้เวลา

ในการสั่งสมประสบการณ์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง

เพราะวันข้างหน้า ยังมีความท้าทายอีกมากมาย ที่รอคุณอยู่

ในเส้นทางของการเป็นหัวหน้างาน…….ขอให้โชคดีครับ

ขอขอบคุณ wrp-factoryconsultant

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…