Home ข้อคิด การเอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

การเอาชนะคนอิจฉา แบบผู้มีปัญญาแล้ว

เชื่อว่าในชีวิคนเรา ทุกคนต้องพบเจอ กับคนประเภทที่ขี้อิจฉา

จ้องจะเอาชนะไปซะหมดทุกเรื่อง แต่การที่คุณลดตัว

ไปโต้ตอบคนแบบนั้น มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับคุณเลย

เพราะไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอะไร มาอธิบายคนประเภทนี้

เขาก็จะไม่เปิดใจรับฟัง เพราะเขาไม่อย ากรับฟัง สิ่งที่คุณพูด

แต่เขาเพียงต้องการที่จะเอาชนะคุณให้ได้เท่านั้น เพราะเขา

ไม่ได้ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เขาแค่ต้องการเอาชนะคุณ

ไม่ได้ต้องการสืบหาข้อเท็จจริง เขาเพียงแค่อย ากเห็นคุณแย่ลง

หรือเพียงแค่กดคุณให้ต่ำลงไปกว่าเขา ผมมีหลักคิดที่เป็น

“กฎธรรมชาติ”แบบที่เข้าใจง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเอาชนะ

คนขี้อิจฉานินทาให้ร้า ยได้ครับ

1.อย่าลืมว่าคนที่อิจฉาคิดร้ ายเกลียดชังคนอื่น ก็เหมือน“ตกนรกทั้งเป็น”อยู่แล้ว

ใจที่ร้อนรุ่มเครียดกังวล นั่นแหละคือนรกที่คอยกัดกินในใจเขา

ดั่งคำที่ว่า“สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ” การอิจฉาเกลียดชังคนอื่น

จึงเป็น“การทำโทษ”คนๆนั้นอยู่แล้วดังนั้น อย่าไปคิดแก้แค้นเขา

ให้“กฎแห่งก รรม”จัดการดีที่สุด เพราะถ้าคุณตอบโต้เขากลับ

มันจะเป็น“กร รม”ของคุณด้วย

2.ข้อสำคัญคือคุณอย่าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง“นรกในใจ”กับเขาด้วยคุณต้องอยู่บน

“สวรรค์ในอก”ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์”กับพวกเขาด้วยแม้แต่นิดเดียว

เพราะถ้าคุณลดความสุข และสงบใจของคุณ มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้

แปลว่าเขาชนะ (ซึ่งพวกเราในเพจนี้ยอมไม่ได้!) หมายความว่า

เรามีหน้าที่แค่ดูแล“จิต”และ“ใจ”ของเราให้มีความสุข ไม่รุ่มร้อนไม่เครียด

ไม่กังวลอย่าลดความสุขตัวเอง ด้วยการคิดแก้แค้นคนอื่น ใครพูดอะไรมา

ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจคุณทั้งสิ้น เหมือนมี“เกราะกำบัง”น้ำลายย าพิ ษของคนอื่น

คนที่อิจฉาเกลียดชังคุณจะ “ยิ่งหัวเสีย” เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้

คือเห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวที่ว่า“การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”

เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้นดีขึ้น มีความสุขขึ้น.คนขี้อิจฉาจะยิ่งทนไม่ได้ ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น

ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น เหมือนตกนรกทั้งเป็น แต่หากเขาได้เห็น การที่คุณมีความทุกข์ร้อนใจ

เหมือนพวกเขาจะยิ่งทำให้เขา“สะใจ”

3.ลงมือทำบางสิ่งเพื่อปกป้องตัวคุณเอง การไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่นมาเป็น“ย าพิ ษ”

ในใจคุณไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น“พรมเช็ดเท้า”ให้คนอื่น ให้ไตร่ตรองอย่างดี

ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่างคือ

1.มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุกข์ไปกับคนคิดร้า ยด้วย

2.มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาดและมีไหวพริบ”ในโลกนี้ด้วย

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100% เพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเอง

อย่าลดตัวไปตอบโต้คนชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน พวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำๆแบบนั้น

ที่มา:bitcoretech

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…