Home ข้อคิด ข้อคิดที่พ่อแม่ต้องสอนลูก ไม่ต้องเก่งก็ได้ แม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

ข้อคิดที่พ่อแม่ต้องสอนลูก ไม่ต้องเก่งก็ได้ แม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข

โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กไม่ต้องเก่ง

ขอแค่เป็นคนดีนะลูก…เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง

ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มดังนี้ วิธีการสอนลูก

ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ลำบาก

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป

เพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น

จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล

และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ

เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ดังนั้นเราควรฝึกลูก

ให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่น หลังเล่นเสร็จแล้ว

นำเสื้อผ้าที่สวม แล้วไปใส่ตะกร้าเป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน

โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง ทำให้เด็กได้เรียนรู้

เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้าน ให้เหมาะสมกับวัย

ลูกก็จะเรียนรู้ว่า สิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก

นับเป็นพื้นฐานต่อการทน ต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอน และเข้านอน

ให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง

หลังเล่นเสร็จแล้วไม่รับประทานขนมหรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศ

ในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าทกฎระเบียบ แต่กลับลืมเรื่องการรับมือ

กับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ

ของตนด้วยการเอ่ยชื่อ อารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมา อาทิเมื่อลูกร้องไห้

ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น

หรือเมื่อลูกโกรธ ที่ถูกแย่งขนม ต้องบอกว่า ลูกกำลังโกรธใช่ไหม

แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูก

เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน เมื่อโตขึ้น และไม่นำอารมณ์

ของตนเองมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ ายคนอื่น

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่าสำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ

เกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกัน

ในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์

อย่างในนิทาน ขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูก

แล้วชื่นชม หรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนว ทางที่ถูกหลีกเลี่ยงที่จะวิจารณ์

และตัดสินว่า คำตอบของลูก ถูกหรือผิด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง

โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิวเชื้อชาติภาษาและความคิดซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป

การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง

พร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไป

ของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาดพ่อแม่หลายคน

จะใช้วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า

การทำผิดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเอง

โดยการโกหก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา

หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบ

ในสิ่งที่ทำ คือเช็ดน้ำและเก็บแก้ว ให้เป็นที่หลังจากนั้น ชวนให้ลูกคิดว่า

ครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไร ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ

หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี

จะทำให้เด็กสามารถจดจำการทำดี ได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ

กว่าที่ลูกจะรู้เรื่องและทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน

ปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่หมั่นสอนสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูก

ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ theasianparent

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…