Home ข้อคิด ข้อดีของการมีเงิมออม มีเก็บ ทำไมคนมีเงินเก็บ..เขาถึงมีชีวิตที่ดี

ข้อดีของการมีเงิมออม มีเก็บ ทำไมคนมีเงินเก็บ..เขาถึงมีชีวิตที่ดี

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด

เพราะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง จนไม่มีเงิ นเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดี ของการมีเงิ นออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเงิ น เริ่มออมเ งิน การออมเงิ น

เป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่างข้อดีของการมีเ งินออมมีเงิ นเก็บ

ข้อดีของการมีเงิ นออมนั้น มีมากหากยังไม่เริ่มการออมเงิ น

บางทีเหตุผลดีๆสักข้อ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เงิ นออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิด

เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้น จึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน

ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เ งินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเ งินออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใจกับเงิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งินออม

ก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก

มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น

ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็บป่วย มีหลายโ รค

หากมีเงิ นออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้

หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ มีเ งินออมทำให้เป็นคนที่มี

ความน่าเชื่อถือ คนไม่มีเงิ นออมไม่มีสมบัติอะไรเลย

จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงิ นในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัย

ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่างต้องล้มหายต ายจาก

เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัว

รับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงาน

แทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเ งินไว้

เก็บเงิ นออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหาย

ตามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิ น

ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง

หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคน

ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ นไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออม

เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น

เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี

ก็ถือว่าเงิ นออมนั้นทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้านก็จะมีรายได้จากเ งินปันผล

ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดีของการมีเงิ นออม

ยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเ งินออมไว้ใช้จ่าย

เพราะทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ น ออมของเรานั่นเอง

ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา : siamebook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…