Home ข้อคิด ข้อดีของการเก็บเงิน คนมีเงินเก็บ..เพราะอะไรชีวิตเขาถึงได้ดี

ข้อดีของการเก็บเงิน คนมีเงินเก็บ..เพราะอะไรชีวิตเขาถึงได้ดี

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเ งินที่หามาได้

ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง จนไม่มีเงิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิด

เรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้อดีของการมีเ งินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด

และเริ่มเก็บเงิ น เริ่มออมเงิ น การออมเ งินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้

ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเ งินออมเท่านั้น

ที่จะช่วยเราได้ ตัวอย่างข้อดีของการมีเ งินออมมีเงิ นเก็บ

ข้อดีของการมีเงิ นออมนั้น มีมากหากยังไม่เริ่มการออมเงิ น บางทีเหตุผลดีๆ

สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เงิ นออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคน เรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้นจึงต้องมีเงิ นออม เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉินไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเ งินออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงิ น ที่ไม่พอใช้

เมื่อมีเงิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเ งินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร

ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็บป่วย มีหลายโ รคหากมีเ งินออม

ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี

พย าย ามแย่งสมบัติ

มีเ งินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งินออมให้มากๆ

เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงิ นในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็น ต่อการใช้ชีวิต

หากมีเ งินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เ งินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหาย ตา ยจาก เช่น

พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดาหนุ่มสาว

โรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

เก็บเ งินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหาย

ตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเ งินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเ งินออม หากพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้

เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน

แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ ในธนาคารเพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม

ฟังดูดีมากจริงๆ

เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเ งินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ

หากจะต้องทำเรื่องกู้เ งินเพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งินออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้นแล้วได้เ งินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเ งินออมนั้น

ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน

ก็จะมีรายได้จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดีของการมีเงิ นออม

ยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย

เพราะทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เ งินออมของเรานั่นเอง

ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบคุณ siamebook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…