Home ข้อคิด ข้อดีของคนขยันเก็บเงิน ทำไมคนที่มีเ งินถึงชีวิตดี และมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ

ข้อดีของคนขยันเก็บเงิน ทำไมคนที่มีเ งินถึงชีวิตดี และมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ

ข้อดีของการมีเงิ นออม นั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อ อาจจะ เป็นแร งบันด าลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ได้ทุกเมื่อดังนั้นจึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ ย ามฉุ กเฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเ งินเก็บ ก็จะไม่เครี ยด หน้านิ่วคิ้ ว ข ม ว ด

เพราะกลุ้มใจกับเ งิน ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม

ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย

เพราะตัวเองก็เจ็บป่วย มีหลายโ ร ค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน แต่เรื่องนี้

อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลาน นิสัยไม่ดีพย าย ามแ ย่ งส มบั ติ

เก็บเงิ นออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุด

เสี ย หายตามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเ งินออมไว้เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะคนเรา

นั้นชีวิตมีขึ้นมีลงหากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดื อ ดร้ อ น ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

มีเ งินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายต ๅ ยจาก เช่น พนักงานธนาคาร

สำนักพิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดาหนุ่มสาว โรงงาน หากมีการ นำหุ่นยนต์

เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเ งินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้อม

ฟังดูดีมากจริงๆ เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมี เงิ นออม

เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุนอย่างการซื้อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือ ว่าเ งินออมนั้น ทำงานแทนเรา

มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปีอย่างการซื้อ หุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จาก เงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดีของการมีเงิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัว

ผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้

อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอบคุณ : s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…