Home ข้อคิด ข้อดีมากมายของการที่เรามีเงินออมมี ทำไมคนมีเงินเก็บถึงชีวิตดี

ข้อดีมากมายของการที่เรามีเงินออมมี ทำไมคนมีเงินเก็บถึงชีวิตดี

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามหรือไม่มีในความคิดเพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงินออมอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินการออมเงินเป็นสิ่งที่ ย า ก แต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเพราะใน

ย า ม ลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ตัวอย่างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้อดีของการ มีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เงินออมมีประโยชน์มากย า ม เกิด วิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามี ความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ ย า มฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่ เ ค รี ย ดหน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้นมีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้

อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อย ในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้นชีวิตมีอิสระมากขึ้น อ ย า ก ทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานบางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ยมีหลาย โ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พ ย า ย า มแย่งสมบัติ

มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลยจะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มาก ๆ

เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้อง ใช้เงินในการซื้อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่างต้องล้มหาย ต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซม

ข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่าง ๆ บ้าน รถเครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหาย ตามวันเวลาดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย า ม เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไป ล ง ทุ น ต่าง ๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศ ช า ติ ทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริง ๆ

เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออมเพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน

เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไป ล ง ทุ น อย่างการซื้อหุ้นแล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปีอย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาทเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบาย ๆข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะ ย า ม แก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใครมีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…