Home ข้อคิด ข้อดีและข้อเสีย ของการอมมเงินในแบบต่างๆ “รู้ก่อนออม”

ข้อดีและข้อเสีย ของการอมมเงินในแบบต่างๆ “รู้ก่อนออม”

ปัจจุบันผู้คนเริ่มตื่นตัวกับการออมเงินกันมากขึ้น เพราะการออมเงินจะช่วยให้ผู้ออมมีฐานะที่ดีขึ้น

ช่วยให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่การจะ ออมเงิน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดมีวิธีในการออมอย่างไรบ้าง

และวิธีการออมแต่ละแบบนั้นมี ข้อดีข้อเสีย อะไรบ้าง

แบบที่ 1 : เก็บออมเอง

แบบพื้นฐานเก่าแก่ดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมาบนโลก คือ การหยอดกระปุกเก็บออม

เป็นวิธีง่ายๆแค่มีกระปุก ขวดโหลหรือซองเพื่อใช้ในการเก็บเงิน

ข้อดี

คือ.. ง่าย สามารถทำได้เลยทันที สามารถเริ่มได้จากเงินตั้งต้นหลักหน่วยหรือหลักสิบแค่มีความมุ่งมั่นหรือตั้งใจ

บางครั้งอาจแบ่งกระปุกออกตามเป้าหมายที่แตกต่างกันเช่น กระปุกนี้สำหรับไปเที่ยว

กระปุกนี้สำหรับอุปกรณ์ไอที และกระปุกนี้สำหรับอาหารหรูๆ สักมื้อ เป็นต้น

ข้อเสีย

คือ.. หากผู้ออมใจไม่แข็งพอก็อาจจะหยิบฉวยเอาเงินที่ออมไว้มาใช้ก่อนที่จะถึงเป้าหมายได้เช่นกัน

และข้อเสียอีกอย่างที่สำคัญคือ เงินที่ออมด้วยวิธีนี้จะปราศจากด อกเบี้ย เงินที่ออมไป

จะเพิ่มตามหลักเงินที่เราออมเท่านั้น ไม่มีด อกเบี้ยใดมาเพิ่มเติม

แบบที่ 2 : การซื้อสลากหรือพันธบัตร

ซึ่งนับเป็นวิธีการออมเงินที่เริ่มมีเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยเข้ามาเกี่ยวข้อง

และมักเป็นวิธีการออมโดยหน่วยงานเฉพาะ โดยนอกจากจะให้ด อกเบี้ย

สูงกว่าเงินฝากปกติแล้ว ก็ยังมีโชคให้ลุ้นกันอีกด้วย

ข้อดี

คือ.. เป็นวิธีการออมที่ค่อนข้างปลอดภัย เงินต้นไม่หาย ด อกเบี้ย

คงที่แน่นอนไม่แปรปรวนและยังเหมาะกับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค

เพราะลงทุนไปแล้วเงินต้นก็ไม่หายไปไหน

ข้อเสีย

คือ.. อัตราด อกเบี้ยที่ยังสูงอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ และยังมี

เงื่อนระยะเวลามาบังคับซึ่งโดยมาเงินที่ออมในรูปแบบนี้จะมีระยะ

เวลาอย่างน้อย 3 ปี ดังนั้นเงินที่นำมาออมต้องแน่ใจว่าเป็นเงินเย็นที่ผู้

ออมไม่มีความจำเป็นต้องใช้จนกว่าจะครบกำหนดการออมนั้นเอง

แบบที่ 3 : ออมแบบเงินฝาก

ในปัจจุบันบัญชีเงินฝากของธนาคารเริ่มมีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น

ทั้งบัญชีเงินฝากประจำบัญชีแบบพิเศษที่มีด อกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ออม

บัญชีเงินฝากด อกเบี้ยพิเศษหรือด อกเบี้ยปลอดภาษีซึ่งบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

มีเงื่อนไขในการรับฝากเงินต่างๆ กัน ทั้งยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

หรือระยะเวลาในการฝาก รวมถึงเงื่อนไขในการฝากเงินเพิ่มหลังเปิดบัญชี

ข้อดี

คือ.. ง่าย ความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่หายไปไหน และสามารถมั่นใจได้กับด อกเบี้ย

ที่แน่นอนและบางครั้งระยะเวลาที่กำหนดในการฝากเงินก็จะช่วยให้เงินไม่ถูกนำ

ไปใช้ตามใจชอบของผู้ออมมากจนเกินไปได้เช่นกัน

ข้อเสีย

คือ.. ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน เพราะอัตราด อกเบี้ยคงที่

และไม่สูงมากนัก และความที่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

บางครั้งจึงเป็นเงินก้อนใหญ่ที่พนักงานกินเงินเดือนตัวเล็ก ๆ ไม่สามารถเปิดได้

แบบที่ 4 : การซื้อประกัน

ในปัจจุบันรูปแบบของประกันมีหลากหลายมากขึ้น และที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมากคือ

ประกันแบบออมทรัพย์ เพราะให้ด อกเบี้ยการประกันค่อนข้างสูงและยังครอบคลุมการคุ้มครอง

ในกรณีที่เสี ยชีวิตให้อีกด้วย นอกจากนี้เนื่องจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของบริษัทประกัน

บางครั้งการครอบคลุมยังรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุทุพลภาพให้อีกด้วย

ข้อดี

คือ.. เบี้ยประกันหรือผลตอบแทนค่อนข้างสูง ให้การคุ้มครองอื่นๆ เช่น เงิน

ตอบแทนกรณีที่ผู้ประกันตนเสี ยชีวิต เป็นต้น และมักได้ผลตอบแทนหรือด อก

เบี้ยประกันเป็นช่วงๆตามระยะเวลาที่ทางประกันกำหนด

ข้อเสีย

คือ.. ระยะการจ่ายเบี้ยค่อนข้างนาน ขั้นต่ำอย่างน้อยต้องต่อเนื่อง 5 ปี และ

ต้องรอจนถึงระยะเวลาที่ทางประกันกำหนด จึงจะสามารถจึงจะได้เงินก้อนที่ทำประกันไปคืน

จึงถือเป็นการทำสัญญาที่มีระยะเวลาผูกพันค่อนข้างนาน และบางครั้งหากไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกัน

เป็นเงินก้อนได้ จะมีด อกเบี้ยที่ทำให้ต้องเสียเพิ่ม โดยที่ความคุ้มครองหรือผลตอบแทนเท่าเดิม

แบบที่ 5: การซื้อหุ้น

ถือเป็นการลงทุนที่ท้าทายนักออมเงินทั้งหลาย เพราะการซื้อขายหุ้นแต่ละตัวนั้นถือ

เป็นศาสตร์และศิลป์ที่น่าสนใจไม่น้อย ต้องอาศัยประสบการณ์และการศึกษารายละเอียด

รวมถึงปัจจัยรอบข้างหลายๆ อย่างในการตัดสินใจเลยทีเดียว

ข้อดี

คือ.. ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็วและสูง สามารถเลือกได้ระหว่างการซื้อขายเพื่อเก็งกำไร

หรือการซื้อขายเพื่อรอผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินปันผล และกำไรจากการซื้อขาย เป็นต้น

ข้อเสีย

คือ.. ความเสี่ยงสูงมาก หากเทียบกับการออมเงินวิธีอื่นๆ สามารถมี

จุดพลิกผันได้ตลอดไม่มีอัตรากำไรหรือขาดทุนที่แน่นอน

แบบที่ 6 : การซื้อกองทุน

กองทุนถือเป็นการลงทุนเพื่อการออมประเภทหนึ่ง และมีอยู่หลากหลาย

ขึ้นอยู่กับรูปแบบของนโยบายการลงทุน หรือการคืนทุนของกองทุนชนิดนั้นๆ

แต่กองทุนที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีคือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF) และ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งซื้อขายผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต

และมีระยะเวลารวมถึงอัตราในการซื้อขายตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

ข้อดี

คือ.. ผู้ออมจะได้รับกำไรเป็นภาษีที่ได้รับการลดหย่อนทันที ตามหน่วยเงินที่ได้ลงทุนไป

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการลงทุนในกองทุนก็สามารถขายหน่วยกองทุนที่เราได้ซื้อไว้

คืนเป็นเงินกลับมาได้ โดยอัตรากำไรขึ้นกับตัวแทนผู้ขายกองทุนว่าสามารถนำเงินทุน

ที่เราลงไว้ไปทำให้งอกเงยหรือเกิดผลประโยชน์มากขึ้นเท่าใด

ข้อเสีย

คือ.. มีอัตราความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ว่าทุกกองทุนจะประสบความสำเร็จเหมือนๆ

กันบางกองทุนก็อาจเกิดปัญหาขาดทุนได้ ทำให้การขายหน่วยกองทุนขาดทุนแทนที่จะได้กำไร

และเนื่องจากมีระยะเวลากำหนดในการซื้อกองทุนเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 5 ปี

จึงต้องแน่ใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นเป็นเงินเย็นจริงๆ

…….

การออมเงินแต่ละวิธีนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ออมสามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง

ขึ้นกับฐานะรายได้ อัตราในการรับมือกับเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการออม

ก่อนเลือกการออมวิธีใดควรศึกษาตนเอง และข้อมูลของวิธีการออมที่เราเลือกให้ดีก่อนตัดสินใจ

ขอบคุณ e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…