Home ข้อคิด คนแย่ๆ 9 ประเภทในที่ทำงาน ที่คุณต้องเจอ..ที่คุณต้องรับมือนิสัยเขาให้ได้

คนแย่ๆ 9 ประเภทในที่ทำงาน ที่คุณต้องเจอ..ที่คุณต้องรับมือนิสัยเขาให้ได้

1.คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักคิดว่าตัวเองเก่งและรู้ดีที่สุด ในการทำงาน แต่ละเรื่องจนขาดการรับฟังผู้อื่น

เพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้ว โดยลืมมองไปว่า การทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธี

การใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆปล่อย วางเชิงอารมณ์เยอะๆ ก่อนที่เราจะสื่อสารกับเขา

และเตรียมข้อมูลที่จะสื่อสารให้แปลก และแตกต่างจนเขาคาดไม่ถึง

และพร้อมรับฟัง ในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่ไม่รับฟัง เป็นหัวหน้างานเรา

และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว หากเขาไม่ตัดสินใจ

จงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเอง ให้ดีที่สุด ในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100% ต่อไป

หรือหากรู้สึกไม่มีความสุข ในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือกอื่นๆไว้บ้างครับ

เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่น

จนบางครั้ง ทำให้คนฟังเสียหายเสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก

และมักไม่รู้ตนเอง หรือหากรู้ตนเองก็ไม่ทัน

ที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุกข์ครับ ปล่อยวางได้

ก็ควรปล่อยวาง และโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้นเรื่องที่เขาพูด

ถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ แต่ถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูด

ก็ควรพิจารณานำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยไหว้ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่า

เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการ

ให้คนอื่นมาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อน ก็ย่อมได้ดังนั้น เราอย่าไปโต้แย้ง

ในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขา เพื่อทำให้เขาเห็นว่า

การเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่

นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้ มักขี้กลัวและไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ

จนขาดการลงมือทำที่มากพอ และไม่กล้าเสนอแนะ

ความคิดได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจ และพร้อมรับฟัง

ในการมอบหมายงานทุกๆครั้ง ว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า

ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วนแต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลา

ที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ โดยค่อยๆเป็นค่อยๆไป

อย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้มักทำงานไปเรื่อยๆ ทำแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่า

แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า

ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อ ว่าจะเป็นอย่างไร

ทำงานทันเวลาไหมเพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง.ตนเองในทันที

แต่คนเราต้องมีความหวังครับ ถึงแม้จะริบหรี่ 555 คนประเภทนี้

ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลง อาจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ

การสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลกสร้างมุมมองใหม่ๆ เติมพลังให้ชีวิต

นับว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่งไปอบรมภายนอกองค์กร

หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ชอบฆ่ าน้องฟ้องนายข ายเพื่อน

คนประเภทนี้ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน

ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีอิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆจะดีที่สุด แต่หากต้องทำงานร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพ

คือประสานงานเท่าที่จำเป็น ต้องทำมีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้แกล้ง

เราอย่าประมาทครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วย

ก็ควรอยู่ห่างๆไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวันๆว่า

เก่งอย่างนั้นอย่างนี้ พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดี ถึงความสามารถของเขา ที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ

และกล้าลงมือทำ ให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น อย่าไปว่าเขาในแง่ร้า ยคนพวกนี้

ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่าไปแรงกลับ ควรผ่อนหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วันๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่มนินทาว่าร้า ยคนอื่น

เพราะมักมองคนอื่น ในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน

ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง โดยเฉพาะการจับกลุ่มนินทา

หัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่ามารย าท ไม่ควรหลีกหนี

แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟัง เพราะไม่อย ากมีปัญหากับใครทั้งนั้น

หรือถ้าไม่อย ากเสียเวลา ในการทำงานไปนั่งรับฟัง เรื่องไร้สาระ

ก็ปฏิเสธออกไปโดย อ้างงานที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ

เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อย ากฟัง

9.คนที่ชอบเงียบไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับคนประเภทนี้ มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว

ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ในออฟฟิศเวลาทำงาน หากรับเรื่องมา

ก็เงียบเหมือนเดิมไม่แจ้งความเคลื่อนไหว ให้คนที่ประสานงานรู้ว่า

งานไปถึงไหน แล้วส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคยตอบกลับ รับปากว่า

จะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อสาร 2 ทาง

โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูล และจากนั้นควรโทรหา หรือเดินไปพูดคุย

กับคนประสานงานถึงงานที่แจ้งไป เพื่อพูดคุยมากกว่า

รอการตอบกลับผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียว การส่งอีเมล์เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล

เชิงลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะๆ

เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ จากผู้รับสารเพื่อความเข้าใจ ที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

 

ขอบคุณ Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรทำ จะดูสวย ดูมีคุณค่า และดูแพง

1.ทำทุกอย่างให้เต็มที่ คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงท…