Home ข้อคิด คน จี น ย้ายเข้ามาอยู่ไทยค้าขายร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการเร็ว แต่คนไทยกลับไม่รู้มาก่อน(ข้อคิดดีมาก)

คน จี น ย้ายเข้ามาอยู่ไทยค้าขายร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการเร็ว แต่คนไทยกลับไม่รู้มาก่อน(ข้อคิดดีมาก)

ในปัจจุบันนี้นะ น่าเป็นห่วง นั่นก็เพราะว่า เมื่อคน อินเดีย เวียดนาม จีน อพยพมาไทย

และอีกอย่างคือ กลับได้ดีซะด้วยแต่คนไทย คงเป็นลูกจ้าง อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลย

เมื่อ 100 ปีก่อน :

คนจีน หนีความย ากจนอดอย าก มา เมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบเป็นกุลี แบกข้าวสา ร

ล าก รถ ฯลฯคนไทย ดู ถู ก เรียก “ไ อ้เจ็ ก”แต่คนจีนขยันไม่เกี่ยงงาน อย ากเป็นเจ้าของกิจการ

อย ากเป็นพ่อค้าและคนไทย นี่แหละชอบสบายอย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับร าชการ มียศ

มีสี มีเกียรติจนมาถึงวันนี้ คนจีนร่ำรวยเป็ นเจ้าของกิจการเยอะแยะ

(คนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนจีน)

50 ปีก่อน คนอินเดีย :

คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาที่เมืองไทยเป็ นคนขายนมแพะ เป็นย าม

ขายถั่วคนไทยดู ถู กเรียก “ไ อ้บัง”คนอินเดียนั้นขยัน เจียมเนื้ อเจียมตัว ประหยัด ออม

อดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบจนวันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการ มากมายในไทย ทั้งร้าน

เจ้าของโรงงาน ขายผ้า(คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย)

และ 30 ปีก่ อน คนเวียตนาม :

อพยพมาไทย นั่นเพราะหนีสงค ร า ม มาเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างทำประมง ซ่อมรถทำน าคนไทย

ดู ถู ก เรียก “ไ อ้แ กว”จนวันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน และภ าคตะวันออกคนเวียตนาม

เป็นเจ้าของกิจการมากมายส่วนคนไทยน่ะเหรอ เป็นลูกจ้าง เขาตามเคยวันนี้ คนเขมร ลาว พม่ า

เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง ทั้งไม่ถูกต้อง เพราะ A E C เปิดรับค่ าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน

พนักงานโรงแรม เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนไทย ดู ถู กเรียก “ไ อ้เขมร”

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีก 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา

เขาคงเป็นเจ้าของกิจการกันหม ดเหมือนที่เคยเกิ ดขึ้นกับ คนจีน คนเวียดนาม คนอิน เดีย

และ คนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้าง คนเ ข ม ร คนพม่ า คนลา วนี่คือคนไทย แท้ๆ นะ ทำไมกัน

คนไทยมีความรู้ มีฝีมือแร งงานที่ดีแต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่าเลยล่ะ

งานหนักหน่อย ท้อ ออก งานเหนื่ อยหน่อย บ่น งานมากหน่อย บอกค่าจ้ างถูก ไม่คุ้ม ลาออก

น่ าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุก ไม่อดทนไม่พึ่งพาตัวเอง รักสบาย ชอบหรูหรา

เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วั ตถุนิยมขายที่ดินปู่ย่ าต ๅ ย า ย กิน ขออย่ าให้เป็นเช่นนี้เลย

เรามีฝีมือ มีทักษะดี ไหวพริบดี ฉลาด เอาตัวรอดเก่ง

เราจงนำมันออกมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ดีกว่า รักกันไว้เถิดคนไทย

อย่ าให้ อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกหนี้ ต่างชาติใน A E C เลย..

ขอบคุณ คิดกลับด้าน

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…