Home ข้อคิด คุณสมบัติ 9 ข้อ การเป็นผู้หญิงเก่งขึ้น สมัยนี้จะดูดีอย่างเดียวคงไม่พอ

คุณสมบัติ 9 ข้อ การเป็นผู้หญิงเก่งขึ้น สมัยนี้จะดูดีอย่างเดียวคงไม่พอ

1.เป็นคนใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุนความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคน

สามารถเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุด

ก็คือการอ่า นหนังสือ เพราะการอ่า นหนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง

อย่างในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้

เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลองถามตัวคุณเองดูว่า

วันนี้คุณได้ใช้เวลาอ่า นหนังสือวันละกี่ ชั่ วโมง แต่ละเดือนอ่ านหนังสือไปกี่เล่ม

ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรักที่เป็นแรงบันดาลใจคือเล่มไหน

คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า “ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่ าน

บ้านที่คุณอยู่ผู้คนที่คุณพบ” ดังนั้นหากคุณอย ากเป็นคนเก่ง

คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่า

คนนั้นต้องอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า

(บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่น Facebook หรือเกมส์โปเกม่อนก็ได้)

สิ่งสำคัญคือคุณ จะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พย าย ามอยู่ใกล้คนเก่ง

ศึกษาเรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งานจากเขา

แบบ Work Shadowก็ได้ เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองที่คนจะพูดถึง

เช่นเมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัตกร รมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ ไชยตระกูล

นึกถึง SME พูดถึงคุณตันภาสกรนทีนึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญานิรันดร์กุลนึกถึงเกมส์โชว์

มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็งเสมอ พ ย าย ามค้นหาตัวเองให้เจอ

ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ(YouWant) อะไรคือสิ่งที่ทำได้ (YouCan) เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว

ตั้งเป้าหมายไปเลยว่า เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้

จากนั้นก็เดินตามเป้าหมายไปอย่างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่

ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4.มุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้

ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวงอย่างในหนังสือ Talent Code ของ Daniel Coyle

ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทาง

อาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้มเลิก แต่หากเราอย ากสำเร็จ

เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไร ที่ได้มาฟรี อย ากสำเร็จอย ากเก่งต้องแลก

5.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ“แพ้ได้แต่แพ้แล้วต้องลุก”

คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อย่างแชมป์มวยโลกของไทย

เขาทรายกาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 19 ครั้ง

แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้

ล้มแล้วลุก ดังนั้นการเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบผิดพลาดได้

แต่ต้องเรียนรู้ และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิต ด้วยคนเก่ง

ที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย า ก สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเรา

เป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืน คือหลักหรือจุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรมความดีงาม

ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจ ในสิ่งที่ย ากลำบาก ลองถามตัวเองว่า อะไรคือจุดยืนของคุณ

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่า ทักษะที่ทำให้สามารถไปไหนมาไหน ในโลกใบนี้ได้ มี 3 อย่างคือ

1) ทักษะการทำอาหารไปที่ไหนก็ไม่อดตา ย

2) ทักษะดนตรีที่นอกจากจะคลายเครียดแล้ว แล้วช่วยหารายได้เล่นดนตรีเปิดหมวกได้อีกด้วยและ

3) ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

แต่ในยุคนี้ ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT เข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้แทบทุกอย่าง

ล้วนเป็น Digital ใช้ Smart phoneในการหาข้อมูลต่างๆ

ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษาและIT จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8.อย่ากลัวงานย าก

นโปเลียนกล่าวไว้ว่า “Abilitywithoutopportunityisnothing” ความสามารถที่ปราศจากโอกาส

คือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่าง เช่นโอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น

โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุน

โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทายงานย าก งานแบบนี้ จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น

เพราะคนเราจะเรียนรู้ และเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต ดังนั้นจงอย่ากลัวงานย าก

อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำ อย่ากลัวงานที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้

เพราะงานเหล่านี้ จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกล่าวว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้”

การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดน ที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล

จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้

แบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่เป็นจุดเด่น

จงถ่ายทอดเรื่องที่เป็นจุดอ่อน จงเรียนรู้อย่าหวงที่จะให้ความรู้

เพราะยิ่งเราถ่ายทอด เราจะยิ่งเก่งขึ้น อย่าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้

เพราะนี่คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

ขอขอบคุณ บวรนันท์ทองกัลย า

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…