Home ข้อคิด คุณสมบัติ 9 ข้อ ที่ทำให้เก่งขึ้น สมัยนี้จะดูดีอย่างเดียวคงไม่พอ

คุณสมบัติ 9 ข้อ ที่ทำให้เก่งขึ้น สมัยนี้จะดูดีอย่างเดียวคงไม่พอ

1.เป็นคนใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุน ความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถ

เพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือการอ่ านหนังสือ

เพราะการอ่า นหนังสือทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง อย่างในชีวิตการทำงานบริษัท

คาดหวังให้คุณมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ คุณเรียนรู้ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลองถามตัวคุณเองดูว่าวันนี้

คุณได้ใช้เวลาอ่ านหนังสือ วันละกี่ชั่ วโมง แต่ละเดือน

อ่า นหนังสือไปกี่เล่ม ถ้ามีคนถามคุณว่าหนังสือที่คุณรักที่เป็นแรงบันดาลใจ

คือเล่มไหนคุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า “ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือ ที่คุณอ่า นบ้าน

ที่คุณอยู่ผู้คนที่คุณพบ” ดังนั้นหากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใคร

สักคนที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องอายุมากกว่า

ประสบการณ์มากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า (บางครั้งผู้ใหญ่

อาจให้เด็กมาสอนเล่น Facebook หรือเกมส์โปเกม่อนก็ได้)

สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเปิดใจ เรียนรู้จากคนอื่น

พย าย ามอยู่ใกล้คนเก่งศึกษาเรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่

บริษัทคุณอาจเรียนรู้งานจากเขา แบบ WorkShadowก็ได้

เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง

ที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัตก รรม

การเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ไชยตระกูล นึกถึง SME พูดถึงคุณตันภาสกรนที

นึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญานิรันดร์กุลนึกถึงเกมส์โชว์

มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบมีจุดอ่อน-จุดแข็งเสมอ พย าย ามค้นหาตัวเอง

ให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ(YouWant) อะไรคือสิ่งที่ทำได้(YouCan)

เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลยว่า เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้

จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหมาย ไปอย่างเคร่งครัด

รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4.มุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวง อย่างในหนังสือ

Talent Code ของ Daniel Coyle ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก

ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้ว ครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทางอาจมีอุปสรรค

เข้ามาทดสอบทำให้เราอย ากล้มเลิก แต่หากเราอย า กสำเร็จ

เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไร ที่ได้มาฟรีอย ากสำเร็จ

อย ากเก่งต้องแลก

5.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิด ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ“แพ้ได้แต่แพ้แล้วต้องลุก”

คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อย่างแชมป์มวยโลกของไทย

เขาทรายกาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ ได้ถึง 19 ครั้ง

แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้

ล้มแล้วลุก ดังนั้นการเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบผิดพลาดได้

แต่ต้องเรียนรู้ และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ วกลับมาเดินต่อ

ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิต

ด้วยคนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย าก

สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเรา เป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืน

คือหลักหรือจุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรม

ความดีงามในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจ ในสิ่งที่ ย ากลำบาก

ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่าทักษะ ที่ทำให้สามารถไปไหนมาไหน ในโลกใบนี้ได้

มี 3 อย่างคือ

1.ทักษะการทำอาหาร ไปที่ไหนก็ไม่อดต าย

2)ทักษะดนตรี ที่นอกจากจะคลายเครียดแล้ว แล้วช่วยหารายได้

เล่นดนตรีเปิดหมวกได้อีกด้วยและ

3)ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT เข้าไปด้วย

เพราะทุกวันนี้แทบทุกอย่าง ล้วนเป็น Digital ใช้ Smart phone

ในการหาข้อมูลต่างๆ ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษาและ IT

จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8.อย่ากลัวงานย าก

นโปเลียนกล่าวไว้ว่า “Ability with ou toppor tunityi snothing”

ความสามารถที่ปราศจากโอกาส คือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาส

หลายอย่างเช่นโอกาส จากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น

โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุน โอกาสที่ได้ทำงาน

ที่ท้าทายงานย าก งานแบบนี้จะทำให้คนเรา เติบโตขึ้น

เพราะคนเราจะเรียนรู้ และเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต

ดังนั้นจงอย่ากลัวงานย าก อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำ

อย่ากลัวงานที่เป้าหมาย แทบจะเป็นไปไม่ได้

เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกล่าวว่า“ นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้”

การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดน ที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้น มหาศาล

จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือการสร้างเครือข่าย

ในการเรียนรู้แบบชุมชน นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างกันเรื่องใด ที่เป็นจุดเด่นจงถ่ายทอดเรื่อง ที่เป็นจุดอ่อน

จงเรียนรู้อย่าหวงที่จะให้ความรู้ เพราะยิ่งเราถ่ายทอด เราจะยิ่งเก่งขึ้น

อย่าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทาง

ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

ขอขอบคุณ บวรนันท์ทองกัลย า

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…