Home ข้อคิด จะวางแผน“ตอนแก่” อย่างไร ถ้าเราไม่มีลูกคอยเลี้ยง

จะวางแผน“ตอนแก่” อย่างไร ถ้าเราไม่มีลูกคอยเลี้ยง

ถ้าไม่มีลูก จะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี? คำถามนี้คิดว่าหลายๆคน อาจต้องการคำตอบ

ยิ่งยุคสมัยนี้ คนไทยหลายๆคน นิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ หลายคนก็ตัดสินใจ จะอยู่เป็นโสด

(ทั้งภาคบังคับและสมัครใจ)หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงาน

แต่ตัดสินใจไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่างๆ จึงเกิดตำถาม คำถามว่าถ้าไม่มีลูก จะวางแผนชีวิต

ตอนแก่ยังไงล่ะ แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเรา สิ่งสำคัญของชีวิต

ที่ไร้ทาย าท คือแผนการเงิ นที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูก ที่อาจจะมาสร้างรายได้

ทดแทนเราตอนเกษียณ การวางแผนเรื่องรายได้อย่างสม่ำเสมอ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

จึงสำคัญมากๆ เราควรเริ่มต้นวางแผนว่า จะมีชีวิตเกษียณด้วยเงิ นก้อน ขนาดเท่าไหร่

และจะหาเ งินก้อนนั้นมาได้อย่างไรบ้าง ความรู้ด้านการเ งิน และการลงทุน

คือเรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณ ตั้งแต่วันนี้

คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่า จะใช้ชีวิตตอนแก่อย่างไรสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้แผนการเงิ น

ของเราชัดเจนมาก คือการวางแผนอย่างชัดเจนว่า จะมีชีวิตอยู่อย่างไร สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว

(โสดหรือคู่รักเ สียชี วิต) หรือคนที่อยู่กันเป็นคู่ แต่ไม่มีทาย าท การเลือกอาศัยอยู่

ในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบัน

มีบริษัทเอกชนมากมาย ที่หันมาจับตลาด ความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัท

มีบ้านหรือคอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุ ให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม

เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อม

เรื่องเงิ นไว้ได้

1.ผูกมิตรใหม่ๆและอย่าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนั้น เป็นเรื่องที่หาค่ามิได้

เพื่อนใหม่ๆที่อายุน้อยกว่าคุณ จะทำให้คุณ ตามโลกตามเทรนด์ทัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

และยังตื่นเต้นกระฉับกระเฉง ไม่ตกยุคตกสมัย ในขณะที่เพื่อนเก่าๆ เป็นเหมือนบ้าน

ที่แสนสบายทำให้คุณสบายใจ เวลาได้อยู่ด้วยได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆด้วยกัน

มีการศึกษาพบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อย เนื่องจากเพื่อนใหม่

ก็ไม่คบ เพื่อนเก่าก็ค่อยๆทยอยต ายไปทีละนิด จะเสี ยชีวิ ตเร็วกว่าคนที่มีเพื่อนเยอะ

ถึงสองเท่า โดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพ หรือสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะ

เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็นโร คซึมเศร้า ในวัยชรา ซึ่งเป็นโร คที่อั นตร ายมากพบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป

จะป่วยเป็นโร คซึมเศร้ามากถึง 20% ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยว่าตัวเองป่วย

2.เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ คือการวางแผนให้ครบรอบด้าน ทุกแง่มุม

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรองรับ ทุกสถานการณ์แม้ว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด

ยกตัวอย่าง เช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเสี ยชีวิตหมด เราจะทำอย่างไร วางแผน

ถ้าคู่ชีวิตเสี ยชีวิตก่อนเรา จะทำอย่างไร วางแผนถ้าลูกเสี ยชี วิตก่อนเราจะทำอย่างไร

วางแผนว่าถ้าเราพิการ หรือทุพพลภาพเราจะทำอย่างไร ถึงแม้จะดูเครียดไปบ้าง

แต่สิ่งเหล่านี้ สามารถป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะเรื่องประกันชีวิต

ประกันสุขภาพประกันโ รคร้า ยแรงต่างๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงได้

3.เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มาก คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น คุณอาจต้องหา ที่ทางอยู่ในย่านที่เดินได้

มีWalkabilityอยู่ใกล้สถานพย าบาล หรืออยู่ใกล้ชุมชนที่สามารถหาซื้อข้าวของ และบริการต่างๆได้

โดยสะดวก ซึ่งก็ต้องเตรียมแต่เนิ่นๆเช่นคุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่คิดแล้วว่า ตอนแก่จะไปอยู่เชียงใหม่

ก็อาจเริ่มผ่อนบ้าน หรือคอนโดฯที่เชียงใหม่ไว้ก่อนเลยก็ได้

4.การมีแผนการเงิ นของตนเองคือสิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม

เราจำเป็นต้องมีแผนการเงิ นเสมอ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเรา ไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

ก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่า จะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้

จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่างไร

5.สำคัญที่สุดคือการรักษาสุขภาพ

เรื่องนี้แทบไม่ต้องบอกกัน ดูแลเรื่องการกิน และการออกกำลังกายให้ดี และรักษาสมอง

ให้แจ่มใสเอาไว้ด้วย อย่าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้ ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ

เพราะถ้าอายุมากขึ้น คุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้

แต่ก็ดูให้พอดี กับงบประมาณ และการออมของตัวเอง ด้วยการสูบบุ ห รี่

หรือดื่มเ หล้ ามากเกินไป ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย ถ้าทำได้ ก็งดเว้นไปเสียเถอะ

เอาเงิ นและเวลา มาเตรียมตัวอยู่อย่างไร้คู่ ไร้ลูกแต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่า

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องไม่ตึงเครียด กับการเก็บเงิ นจนเกินไปด้วยนะคะ

อย่ามัวแต่เก็บเงิ น กลัวแก่อยู่นั่น จนไม่ได้หาความสุข ความสบาย

เสียแต่เดี๋ยวนี้ แค่เตรียมตัวเอาไว้บ้าง แก่ตัวไปจะมีคู่ อยู่ด้วยหรือไม่มี

ก็ต้องเตรียมมีคู่อยู่ ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวล

เพราะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วหายห่วงค่ะ

ขอบคุณที่มา: kumkoom

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…