Home ความสุข ตัวอย่าง 5 แบบของผู้ชายไม่น่าคบเอาเสียเลย

ตัวอย่าง 5 แบบของผู้ชายไม่น่าคบเอาเสียเลย

1.เขามองคุณในแง่ ร้ า ย อยู่เสมอ

หากเค้ามองคุณในแง่ร้า ยอยู่เสมอ หวาดระแวง และไม่ไว้วางใจคุณอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะ พ ย า ย า ม

พิสูจน์ตนเองให้เค้ าเห็นมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำให้เขาม องคุณในแง่ดีขึ้นมาได้หากยังคบกันต่อไป

ก็มีแต่จะหวาดระแวง หาเรื่องร้ ายๆ (ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจริง แต่เกิดขึ้นจากความหวาดระแวงของเขาเอง)

ขึ้นมาทำร้ า ยจิ ต ใจกันบ่อยๆ จนทำให้รู้สึกอึดอัดและตะขิดตะขวงใจที่จะคบกัน

2.เขาทำให้คุณ เ สี ย ใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความ เ สี ย ใจนั้นให้ชัดเจน เ สี ย ก่อนว่าความ เ สี ย ใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิดขึ้นจากความ

ตั้งใจหรือไม่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเขามีความ พ ย า ย า ม ที่จะแ ก้ ไขสถานการณ์นั้น อ ย่ างไรเขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้

รับการ แ ก้ ไขหรือไม่ เขาได้ พ ย า ย า ม ปรับปรุวเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

3.เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ

มีแต่จะคอยทำร้ ายทำลายความรู้สึกคนเราหากจะคบกันไม่ว่าด้วยสถานะอะไรสิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้ แ ก่

กันคือความรักความห่วงใยไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลาแต่ ก็ควรที่จะคิดดีทำดีให้ แ ก่ กันแต่ถ้าหากเค้า

คอยแต่จะกลั่น แ ก ล้ ง ทำร้า ยจิ ต ใจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าคุณจะเตื อนเขา

หรือบอกความในใจ ให้เขารู้แล้ว เขาก็ยังไม่หยุดที่จะทำร้ ายความรู้สึกของคุณแถมบางครั้งเขายังดูสนุกกับ

การทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคนเช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จัก วิ ธี การแสดงความรักหรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระ บาย อ า ร ม ณ์ เท่านั้น

4. เขานำความ ลั บของคุณไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้อยู่เสมอ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ความลับไม่มีในโลก”แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลับ

ของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้นะคะเราเล่าให้เขาฟัง เพราะเราไว้ใจเขาวางใจว่าเขาจะไม่แอบทำร้ า ยเราด้วยการนำความลับ

ของเราไปพูดต่อ หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเราก็อาจจะยังพอให้ อ ภั ย

ได้แต่ถ้าหากการนำความลับของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิตของเราต้องพบเจอกับความย ากลำบาก หรือได้รับผลกระทบ

หรือเกิดปัญหาตามมามากมาย การกระทำนี้ย่อมไม่ใช่การกระทำที่ดี และไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเราหากคนที่เรารัก วางใจและสนิทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้ ต้องคบกันอย่ างหวาดระแวง

โดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่องของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่ เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้ค่ะ

5. มีสุขร่วม เ ส พ แต่มี ทุ ก ข์ ไม่เคยร่วมต้าน

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปสรรค หรือ ต ก อยู่ในที่นั่งลำบากคนที่รักเรา ย่อมต้องพย าย ามหาทางช่วยเหลือ

แ ก้ ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่ การแสดงความห่วงใยไต่ถามความเป็นไป

ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใย หากคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณกำลังคบอยู่

ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่ วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจและจริงใจเลยมีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณเรียกร้องสิ่งต่างๆ จากคุณ

ร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอแต่ไม่คิดจะเหลียวแลในวันที่คุณ ต ก ต่ำหรือลำบาก คนแบบคุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยว

เพื่อนกิน เพื่อนคุยย ามเหงาได้แต่หากต้องการจะฝากฝังชีวิต หวังพึ่งพาในอนาคต ก็คงเป็นไปได้ ย า ก ค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก forlifeth

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ความสุข

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…