Home ข้อคิด ทำไม คนที่มีเพื่อนน้อย เขาคือคนที่เก่งและฉลาด

ทำไม คนที่มีเพื่อนน้อย เขาคือคนที่เก่งและฉลาด

งานวิจัยใหม่ ได้ตั้งคำถามว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร

โดยนักวิจัยได้ทำการสำรวจ คนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุ

ระหว่าง 18 ถึง 28 ปี แล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่น

ของประชากรมาก จะระบุว่าพวกเขานั้น ไม่ค่อยพึงพอใจ

ต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองมากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า

กลุ่มคนที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ

จะระบุว่า พวกเขานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมมาก

คนฉลาดคือข้อยกเว้น อย่างไรก็ดี มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่

เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้ กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในผู้ที่มีไอคิวสูง โดยความหนาแน่นของประชากร

ได้ส่งผลกระทบ ต่อคนฉลาดเป็นอย่างมาก และคนฉลาด

มีความพึงพอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมีไอคิวต่ำ กว่าถึง 2 เท่า หมายความว่า

ยิ่งคุณฉลาด คุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจกับชีวิตน้อยลง

เมื่อต้องเข้าสังคมและพบเจอคนอื่นบ่อยๆ แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

คนฉลาดจะโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะ ย าวคนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ใช้เวลา

ไปกับการเข้าสังคม นั่นเป็นเพราะคนฉลาด มักโฟกัสไปที่เป้าหมาย

ในระยะย าว พวกเขามีความสนใจและมีแรงผลักดัน

ในการจะสร้างบางสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนที่คุณรู้จัก

ที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจของตนเอง

ในระหว่างที่พวกเขาเดิน ตามความฝัน พวกเขาได้ลดการพบปะ ผู้คน

เพื่อโฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่อาจมองว่า การเข้าสังคม

เป็นสิ่งรบกวนเขาและคอยทำให้เขาเสียสมาธิ ในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย

ระยะย  าวของเขา ในทางกลับกัน ก็คือมันส่งผลต่อความสุขของพวกเขาด้วย

ในระหว่างที่กำลังเดินตามเป้าหมาย คนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจกับความฝัน

ที่แท้จริงของพวกเขา แทนที่จะออกไปเทียวในคืนวันเสาร์ พบปะกับเพื่อนสองสามคน

ไม่ใช่ว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน เพียงแต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้า

สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจมองว่า การเข้าสังคมเป็นการรบกวน

สมาธิของเขา พัฒนาการที่แตกต่าง ของคนฉลาด ในช่วงวิวัฒนาการ

ของสมอง วิวัฒนาการของสมองมนุษย์นั้น เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอด

ของบรรพบุรุษ ในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าสะวันนา

เมื่อก่อนนั้นมนุษย์ มีจำนวนประชากรต่ำ และใช้ชีวิตแบบผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยว

มนุษย์ในสมัยนั้นจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เพื่อความอยู่รอด

และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์

ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก และการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่างง่ายดาย

คนฉลาดมักจะเป็นผู้ที่จัดการ กับปัญหาต่างๆในยุคปัจจุบันได้มากกว่า

นั่นหมายความว่าคนฉลาด มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ

และรับมือกับเหตุการณ์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณฉลาด คุณจะยิ่งสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถผสมผสาน

สัญชาตญาณของบรรพบุรุษ ให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย

นี่อาจเป็นเพราะคนฉลาดสามารถละทิ้งความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์

ในแบบของสังคมผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยว เพื่อเลือกที่จะใช้เวลา

ไปกับการบรรลุเป้าหมาย คนฉลาดเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์

ต่างจากคนทั่วไปคนฉลาดให้ความสำคัญ กับเพื่อนและสังคม

เช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละ เพียงแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมาก

เมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้อย่างคุ้มค่า ไม่ใช่ว่าพวกเขา ไม่รักเพื่อน

หรือการสังสรรค์เพียง แต่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขา

ที่ต้องก้าวไปให้ถึงเช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณ stand–smiling

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…