Home ข้อคิด นิสัยแย่ๆคน 9 ประเภทในที่ทำงานที่คุณต้องเจอ..ที่ต้องรับมือให้ได้

นิสัยแย่ๆคน 9 ประเภทในที่ทำงานที่คุณต้องเจอ..ที่ต้องรับมือให้ได้

1.คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักคิดว่าตัวเองเก่ง และรู้ดีที่สุดในการทำงานแต่ละเรื่อง

จนขาดการรับฟังผู้อื่น เพราะมองว่าเสียเวลา และเข้าใจดีอยู่แล้ว

โดยลืมมองไปว่า การทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ

เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะๆก่อน ที่เราจะสื่อสารกับเขา

และเตรียมข้อมูลที่จะสื่อสารให้แปลก และแตกต่าง จนเขาคาดไม่ถึง

และพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่ไม่รับฟัง เป็นหัวหน้างานเรา

และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว หากเขาไม่ตัดสินใจ

จงก้มหน้าก้มตา ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100% ต่อไป

หรือหากรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือกอื่นๆไว้บ้างครับ

เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่น

จนบางครั้งทำให้คนฟังเสียหาย เสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก

และมักไม่รู้ตนเอง หรือหากรู้ตนเองก็ไม่ทัน

ที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้มา ทำให้ใจเป็นทุกข์ครับ

ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวาง และโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด

ยกเว้นเรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ แต่ถ้าเป็นจริง

อย่างที่เขาพูดก็ควรพิจารณา นำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยไหว้ ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่า

เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการ

ให้คนอื่นมาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ ดังนั้นเราอย่าไปโต้แย้ง

ในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขา เพื่อทำให้เขาเห็นว่า

การเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่

นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัว และไม่มั่นใจเวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ

จนขาดการลงมือทำที่มากพอ และไม่กล้าเสนอ แนะความคิดได้

แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟัง

ในการมอบหมายงานทุกๆครั้ง ว่าสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า

ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วน แต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลา

ที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ โดยค่อยๆเป็นค่อยๆไป

อย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้ มักทำงานไปเรื่อยๆ ทำแบบเดิมๆ

ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง

ขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า ไม่สนใจว่าคนอื่น

ที่รับงานต่อว่าจะเป็นอย่างไร ทำงานทันเวลาไหม

เพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองในทันที

แต่คนเราต้องมีความหวังครับ ถึงแม้จะริบหรี่ 555 คนประเภทนี้

ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ

การสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลก สร้างมุมมองใหม่ๆ

เติมพลังให้ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่งไปอบรมภายนอกองค์กร

หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ชอบฆ่ า น้องฟ้องนายขา ยเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัวปากกับใจ ไม่ค่อยตรงกัน

ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีอิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆจะดีที่สุด แต่หากต้องทำงานร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้น

ความเป็นมืออาชีพ คือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำ

มีแผนสำรองเผื่อไ ว้กรณีที่คนประเภทนี้แกล้งเรา

อย่าประมาทครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วย

ก็ควรอยู่ห่างๆไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุย

โม้โอ้อวดไปวันๆ ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ พอจะทำงานก็หมดเวลา

เลิกงานกลับบ้าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดี ถึงความสามารถของเขา ที่เขามีให้เขา

เกิดความภาคภูมิใจ และกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น

อย่าไปว่าเขาในแง่ร้ ายคนพวกนี้ ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่าไปแรงกลับ

ควรผ่อนหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วันๆ ไม่ค่อยทำงาน ชอบจับกลุ่มนินทา

ว่าร้ ายคนอื่น เพราะมักมองคนอื่น ในการจับผิดมากกว่าการจับถูก

มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง

โดยเฉพาะการจับกลุ่มนินทาหัวหน้าตนเอง เห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่ามารย าท ไม่ควรหลีกหนี

แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟัง เพราะไม่อย ากมีปัญหากับใครทั้งนั้น

หรือถ้าไม่อย ากเสียเวลา ในการทำงาน ไปนั่งรับฟังเรื่องไร้สาระ

ก็ปฏิเสธออกไปโดยอ้างงานที่เยอะ ต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ

เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อย ากฟัง

9.คนที่ชอบเงียบไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้มีนิสัย ที่ค่อนข้างเก็บตัว

ไม่ค่อยสุงสิงกับใครในออฟฟิศ เวลาทำงานหากรับเรื่องมาก็เงียบเหมือนเดิม

ไม่แจ้งความเคลื่อนไหวให้คนที่ประสานงาน รู้ว่างานไปถึงไหนแล้ว

ส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคยตอบกลับรับปากว่า

จะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงานกับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อ สื่อสาร 2 ทาง

โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูล และจากนั้น ควรโทรหาหรือเดินไปพูดคุย

กับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไป เพื่อพูดคุยมากกว่ารอการตอบกลับ

ผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียว การส่งอีเมล์เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล

เชิงลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน ในการประสานงาน

แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้รับสาร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ในการทำงานนะครับ

ขอขอบคุณ Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…