Home ข้อคิด นิสัย 14 อย่าง ของคนที่จะประสบความสำเร็จกับชีวิต

นิสัย 14 อย่าง ของคนที่จะประสบความสำเร็จกับชีวิต

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน

การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น

แต่การเป็นสุดยอดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ

“การบริหารคน”ด้วย เพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลย

ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจ และวิจัยของ Gallup พบว่าใน 100 คน

มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรักและยินดีร่วมงานด้วย

แบบไม่มีเงื่อนไขยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตาม และให้ความเคารพอย่างแท้จริง

ไม่ใช่การทำไป เพราะตำแหน่งและบทบาท ในหน้าที่การงานเท่านั้น

และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านาย ที่ได้ใจลูกน้องและลูกน้องรักเหลือเกิน

เจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย…

1.ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านายอย่างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป

ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้อง รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นทาสอยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจ ตามอำเภอใจสั่ง

ให้ลูกน้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

2.ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้อง มีแนวทางที่ชัดเจน เช่นกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูดและบอกออกไปตรงๆ

โดยคาดว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ว่า ต้องทำอะไรเป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์

และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำ ผิดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการ

ให้งานเป็นอย่างไร อย ากให้ทำอย่างไร ก็บอกลูกน้องไปตรงๆแบบนี้แหละได้ใจ

3.สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอกจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรมและภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถ สร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถในการแก้ไขปัญหา

อย่างยอดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไข รวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ

ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4.มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า

หากคุณต้องการให้บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง

คุณต้องมีความยุติธรรม และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้

นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดขาด เพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้องเกลียดที่สุด

5.ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

แตกต่างจากเจ้านาย ที่จะพบเจอกัน เฉพาะในการประชุมเท่านั้น

ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้ มีความเข้าอกเข้าใจลูกน้องมากเป็นพิเศษ

เพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ ตัวตนความคิดทัศนคติ

ศักยภาพและความสามารถ ที่ลูกน้องแต่ละคนมี ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบ นอกจากนี้การแจกจ่ายงาน

ยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่า ใครเก่งอะไร เจ้านายมั่นใจ

ในผลงานลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6.สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือในการทำงาน อย่างสุดความสามารถ

กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่า

พวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้

และทุกความสำเร็จเกิดขึ้นจากพนักงาน ทุกคนร่วมมือกัน

ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7.เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดี ต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้

ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาส ให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้น

จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงาน

เป็นไปอย่างราบรื่น เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ

8.ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้อง แต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่

แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพที่แท้จริง

หรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้อง

สามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น

แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมี

ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

9.เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหาสารพัดที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว

ความเยอะของเจ้านาย ยังสามารถสร้างความลำบาก

ในการทำงานให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเจ้านายที่ช่วยให้การทำงาน

เป็นเรื่องง่ายหรือเปลี่ยนเรื่องย าก ให้เป็นเรื่องง่ายได้

เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

10.ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาด อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี

เข้าใจให้อภัยและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ

คือเจ้านายในดวงใจ เพราะไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากทำผิดพลาด

และเมื่อผิดพลาดแล้ว ได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้

ลูกน้องคนไหนไม่รักและทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้าแล้ว

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย ที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้น

กับเจ้านายทุกคน เพราะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่า

เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น

มีความสุข ต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจ ทำให้ด้วยความยินดี

และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

ขอขอบคุณ Businessnewsdaily

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…