Home ข้อคิด นิสั ย 10 ข้อ ของคนมีแนวโน้มจะเป็นคนรวย มีเงินทอง

นิสั ย 10 ข้อ ของคนมีแนวโน้มจะเป็นคนรวย มีเงินทอง

1.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขา เลือกคบก็ได้

แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัด

จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ

และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ

เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก

มีแนวคิดก้าวหน้าและมีความรู้จริงแบบนี้

ใครๆก็อย ากคุยด้วยอย ากทำธุรกิจด้วย

2.การตื่นแต่เช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง

ก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่นเริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตื 5 ) เพราะตื่นเร็วกว่า

ก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่ากลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ“ควบคุม”ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย

ทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

3.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน

เพราะเขารู้ว่า การออกกำลังกายไม่ได้ดีต่อสุขภาพ ร่างกายเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

4.รู้จักคิดบวกเสมอ

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่าการคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย

สู่ความสำเร็จของคนรวย สร้างเอง“ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่

คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบ หรือคิดบวก

ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง

ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

5.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา

และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

6.มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร

เช่นส่งจดหมายขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ

กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ

ร่วมโต๊ะอาหารอย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสม

ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพัน

ธ์แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่าทุกคนมีชีวิตจิตใจ

ต้องการกัลย  าณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่าเราคือกัลย  าณมิตร

คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดง

ให้เรารู้ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน

แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมดแต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออก

เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

7.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้

จากแหล่งเดียวแต่มีจาก 3 ช่องทาง เป็นอย่างน้อย

อย่างเช่นบ้านหรือคอนโดให้เช่า กำไรและเงิ นปันผล

จากหุ้นและการร่วมหุ้นทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่ม

จากสิ่งใหญ่โตใช้เงิ นมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่มลองทำ

และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

8.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ านหนังสืออย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน

และเป็นการอ่ านเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด

ไม่ได้อ่ านหนังสือหมวดบันเทิง

9.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็น ต้องอายุมากกว่า แต่สามารถ

เป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ในบางด้านมากกว่า

เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนา

ชีวิตคนรวยเฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเ งินเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิต

ส่วนตัวมีความสุขผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ย ากๆได้

คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเอง ด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วย

คิดช่วยแนะนำสิ่งดีๆอยู่เสมอ

10.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่น

พรรคเล่นพวกล้วนๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า

ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลาไปช่วยคนที่มีศักยภาพ

มากพอที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวม ก็จะออกมากลางๆ

หรือต่ำเพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไรเขาก็ไปได้แค่นั้น

ขอบคุณ :thaipt

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…