Home ข้อคิด ประโยชน์ของการเก็บเงิน…เพราะไม่มีใครที่จะแก่เกินออม

ประโยชน์ของการเก็บเงิน…เพราะไม่มีใครที่จะแก่เกินออม

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิน แต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลอง อ่ า น บทความนี้ดู

ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงินว่าการออมเงินนั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน

และอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษษประโยชน์ของการออมเงินกันเลยครับประโยชน์ของการออมเงิน

1. การออมเงินนั้นสามารถทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2. การออมเงินเป็นการเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้าคุณประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3. เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วยโดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

4. เงินออมช่วยคุณใน ย า ม แก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

5. ย า ม คุณแก่ชราลง สั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้มา รุ ม เ ร้ า คุณก็จะได้มีเงิน รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

6. เงินออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

7. เงินออมสามารถเก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

8. เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้เวลาที่เรา อ ย า ก ไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อ ย า ก ไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9. เงินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสด แทนการ ผ่ อ น ซึ่งถือว่าเป็นภาระ

และมี ด อ ก เ บี้ ย ตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อนเมื่อพร้อม เพื่อ ย า ม หลับจะ

ได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า เงินช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

10. การออมเงินยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น คุณต้องการมีรถยนต์เป็น

ของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้อรถยนต์ได้

11. การออมเงินทำให้คุณมีเงินที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

12. เงินออมสามารถส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13. ใน ย า ม ที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือ

มูลนิธิต่างๆ ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวใน ย า ม ที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14. และสุดท้ายการออมเงินทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะไม่มีเงิน

ออม ต้องการเงินก้อนไปใช้ และเงินที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้หนี้อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียนในการ

ใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออมยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุนในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริมศักยภาพการ ล ง ทุ น

ของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสิน ขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น

และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยจากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา

ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน หรือข้าราชการ

ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย เพราะความสุขของครอบครัว

เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และทรัพย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัว

ซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ

และรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์

มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็นซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว

ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคน จำพวกนี้ว่า “ขี้งก” การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงินที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดีไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออมคือการที่รายได้หักกับรายจ่าย

ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกลายมาเป็นเงินออม และเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เงินจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นดีแค่ไหน จากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน” ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น

“ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม” ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…