Home ความสุข ผมเพิ่งคิดได้ตอน 60 ถ้าคิดได้เร็ว คุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเราเลย

ผมเพิ่งคิดได้ตอน 60 ถ้าคิดได้เร็ว คุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเราเลย

ผมได้ถามเพื่อนคนหนึ่ง ที่ตอนนี้เขาอายุ 60 ปีแล้วผมถามเขาว่า..

คุณได้เรียนรู้อะไรและอย ากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่านมาในชีวิตบ้าง

1. ผมจะถอยห่างจากคนที่ดูถูกผม เพราะคนเหล่านั้นไ ม่เข้าใจ

คุณค่าในตัวผม ดังนั้นผมจะไม่อยู่ใกล้ให้ความคิดลบ

2. ผมจะไม่ยึ ดเ อาความคิดตัวเองเป็นหลัก จนทำล ายมิตรภาพดีๆ

3. ผมจะมองในแ ง่บวก ชื่นชมมากกว่าตำห นิ ไ ม่ใช่แค่ทำให้

อีกฝ่ายรู้สึกดี แต่ก็ยังทำให้เรารู้สึกดีไปด้วย

4. ผมจะไม่กั ง ว ลกับรอยเปื้ อนเล็กๆ บนเสื้ อผ้า หรือ

แม้แต่ข้ อผิ ดพล าดเล็กๆน้อยๆ ของคนอื่น

6. ผมจะไ ม่แก้ไขความผิ ดคนอื่น แม้ว่าคนเหล่านั้นจะผิ ด

เพราะการทำให้ทุกคนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่หน้าที่

และความรับผิ ดชอบของผม

7. เมื่อก่อนผมรักพ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนฝูง แต่ตอนนี้ผม

อายุมากขึ้น สุขภาพก็เริ่มถดถอย ผมหันกลับมารักตัวเองมากขึ้น

8. ผมไ ม่ต่อราคากับแม่ค้าขายผักผลไม้ ผมอาจจะต้อง

จ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้กระทบกับชีวิตผม แต่

เงินเพียงเล็กน้อยที่ผมต่อ อาจหมายถึงค่าเล่าเรียน

ในอนาคตของลู กๆเขา

9. เมื่อต้องจ่ายค่าแท็ กซี่ ผมไ ม่รอให้คนขับหาเศษเหรียญ

มาทอนการให้ทิปเขาเล็กน้อยอาจได้รับรอยยิ้มตอบแทนมา

6. ผมจะไ ม่พูดกับผู้สูงอายุอีกว่า “เรื่องนี้ท่านได้เล่าให้ฟังหลายครั้ง

แล้ว” เพราะเรื่องที่ท่านกำลังเล่า

ทำให้ท่านช่วยฟื้นความทรงจำ ไ ม่ทำให้เป็นคนขิ้หลงขิ้ลืม

10. ผมคิดไว้เสมอว่า ทุกวันเป็นวันสุดท้าย เพราะวันหนึ่ง

ก็ต้องถึงวันสุดท้ายของชีวิต และผมจะทำในสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุข

ตอนอายุ 1 ขวบ..ความสำเร็จ คือ การเดินได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไ ม่ต้องมีใครมาพยุง

ตอนอายุ 4 ขวบ..ความสำเร็จ คือ ไม่ฉิ่รดกางเกง

ตอนอายุ 8 ขวบ..ความสำเร็จ คือ รู้ทางกลับจากโรงเรียนมาบ้านได้

ตอนอายุ 15 ปี..ความสำเร็จ คือ การมีเพื่อนมากมายที่รักเรา

ตอนอายุ 18 ปี..ความสำเร็จ คือ การสอบเข้ามหาวิทย าลัยได้

ตอนอายุ 22 ปี..ความสำเร็จ คือ การเรียนจบจากมหาวิทย าลัย

ตอนอายุ 25 ปี..ความสำเร็จ คือ การมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

ตอนอายุ 30 ปี..ความสำเร็จ คือ การสร้างครอบครัวที่อบอุ่น

ตอนอายุ 35 ปี..ความสำเร็จ คือ การสร้างฐานะที่มั่นคงได้มากขึ้น

ตอนอายุ 45 ปี..ความสำเร็จ คือ การได้ให้การศึกษาดีๆแ ก่ลู กๆ

ตอนอายุ 50 ปี..ความสำเร็จ คือ การรักษาภาพลักษณ์ที่ดี

ตอนอายุ 55 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังสามารถทำงานได้อย่างดี

ตอนอายุ 60 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังขับรถ พาตัวเองไปในที่ที่อยากไปได้

ตอนอายุ 65 ปี..ความสำเร็จ คือ มีสุขภาพที่แข็ งแ ร ง ไ ม่ เจ็ บไ ม่ไ ข้

ตอนอายุ 70 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังได้พบปะ พูดคุยกับเพื่อนเก่าๆ

ตอนอายุ 75 ปี..ความสำเร็จ คือ ไ ม่เป็นภาระให้ใคร

ตอนอายุ 80 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังจำทางกลับบ้านได้

“..หากเรามีความนับถือตนเอง มองโลกในแ ง่ดี

เปิดเผยตัวเอง และความคุมชีวิตของเราเองได้

คุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเราเลย..”

ขอบคุณ khobjainas

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ความสุข

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…