Home ข้อคิด ผู้ชาย 5 ประเภท อย่าให้หัวใจ ถ้าไม่อยากต้องเสียน้ำตา

ผู้ชาย 5 ประเภท อย่าให้หัวใจ ถ้าไม่อยากต้องเสียน้ำตา

รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อน แต่ ห ล า ย ค น ก็ ยั ง อ ย า ก จะลองลงไปเล่นกับไฟ สุดท้ายก็ต้องเจ็บเอง แล้วจะไปโทษใคร ก็โง่เองเลือกเอง ผู้ชายบางคนก็เหมือนไฟ อั น ต ร า ย ต่อใจ อั น ต ร า ย ต่อความรู้สึก

ไม่ควรเข้าใกล้ และ อ ย่ า เ ผ ล อ ไปให้หัวใจเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นน้ำตาอาจจะเช็ดหัวเข่า ตาม ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าผู้ชายแบบไหนบ้าง ที่ไม่ควรรัก ไม่ควรให้ใจ ถ้าไม่อย ากเจ็บ

1. เจ้าชู้ ความซื้อสัตย์ต่อคนรัก และไม่นอกใจกัน ถือเป็นคุณสมบัติ เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ คั ญ ของคนอย ากจะมีแฟน

หรือมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ ห า ก ฝ่ า ย ใ ด ฝ่ า ย ห นึ่ ง ไม่ซื่อสัตย์ เจ้าชู้ สุดท้ายก็ต้องเลิกรา ไปกันไม่รอดอยู่ดีค่ะ รู้แบบนี้แล้วหากมีคนเจ้าชู้มาจีบ ให้รีบถอยดีกว่า

2. ปากหวานก้นเปรี้ยว พวก ผู้ ช า ย ที่ มี ม า ร ย า ร้ อ ย เ ล่ ม เ ก วี ย น ปากหวาน พูดดี ช่างเอาอกเอาใจ ฟังดูเหมือนจะดี แต่มันดันติดอยู่ที่เขาทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคน

เสน่ห์แรง ห ว่ า น เ ส น่ ห์ ไ ป ทั่ ว ไม่ต่างจากคนเจ้าชู้เท่าไหร่นัก เลือกเอาแล้วกันค่ะว่า คุณอย ากได้แฟนที่รักแค่คุณ หรือแฟนที่เป็นคนของสังคม

3. รวยแต่เปลือก ไม่ได้สนับสนุนให้เลือกคบใครที่เงิน แต่ ถ้ า คุ ณ ห า ไ ด้ ดี ก็ ยิ น ดี ด้ ว ย ค่ ะ เพราะเข้าใจว่าสมัยนี้เงินก็สำคัญ แต่ต้องระวังอย่าเผลอไปคบคนที่รวยแต่เปลือก

รวยไม่จริงแต่ทำเหมือนรวย ใช้ชีวิตติดหรู แต่ยังติดหนี้ อ ยู่ กั บ ค น แ บ บ นี้ รั บ ร อ ง ไ ด้ เ ล ย ว่ า อนาคตคุณจะลำบาก ใช้เงินเก่งงแต่หาไม่เก่ง สู้คบคนที่มีเงินไม่มาก แต่ขยันทำงานดีกว่าไหม

4. ชอบใช้กำลัง คนเจ้าอารมณ์ หัวรุนแรง ช อ บ ใ ห้ อ า ร ม ณ์ ตั ด สิ น ปั ญ ห า ไม่ควรเลือกมาเป็นหัวหน้ารอบครัว เพราะไม่เเน่วันหนึ่งคุณอาจเป็นคนที่ถูกเขาทำ ร้ า ย ก็ได้

5. ชอบยกตนข่มท่าน คนที่ชอบเอา ค ว า ม คิ ด ข อ ง ตั ว เ อ ง เ ป็ น ใ ห ญ่ ไม่ฟังความเห็นใคร อีโก้สูง มองว่าตัวเองเก่งกว่าใคร

หรือชอบดูถูกคนอื่น เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม ค บ กั บ ค น แ บ บ นี้ ไ ป ก็จะมีเเต่เรื่องทะเลาะ เเละสุดท้ายก็ต้องเลิกกัน

อย่าคิดจะหยุดคน เ จ้ า ชู้ ด้ ว ย หั ว ใ จ อย่าคิดจะเปลี่ยนใครเพราะความรัก เพราะคุณอาจไม่โชคดีได้รับความรักตอบ

เสียใจเสียเวลาเปล่าๆ ถ้ายังไม่อย ากเจ็บ เจอคนแบบนี้เมื่อไหร่ หนีให้ห่างไว้ดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณ gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…