Home ข้อคิด ผู้ชาย 5 ประเภท อย่าให้หัวใจ ถ้าไม่อยากต้องเสียน้ำตา

ผู้ชาย 5 ประเภท อย่าให้หัวใจ ถ้าไม่อยากต้องเสียน้ำตา

รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อน แต่ ห ล า ย ค น ก็ ยั ง อ ย า ก จะลองลงไปเล่นกับไฟ สุดท้ายก็ต้องเจ็บเอง แล้วจะไปโทษใคร ก็โง่เองเลือกเอง ผู้ชายบางคนก็เหมือนไฟ อั น ต ร า ย ต่อใจ อั น ต ร า ย ต่อความรู้สึก

ไม่ควรเข้าใกล้ และ อ ย่ า เ ผ ล อ ไปให้หัวใจเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นน้ำตาอาจจะเช็ดหัวเข่า ตาม ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าผู้ชายแบบไหนบ้าง ที่ไม่ควรรัก ไม่ควรให้ใจ ถ้าไม่อย ากเจ็บ

1. เจ้าชู้ ความซื้อสัตย์ต่อคนรัก และไม่นอกใจกัน ถือเป็นคุณสมบัติ เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ คั ญ ของคนอย ากจะมีแฟน

หรือมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ ห า ก ฝ่ า ย ใ ด ฝ่ า ย ห นึ่ ง ไม่ซื่อสัตย์ เจ้าชู้ สุดท้ายก็ต้องเลิกรา ไปกันไม่รอดอยู่ดีค่ะ รู้แบบนี้แล้วหากมีคนเจ้าชู้มาจีบ ให้รีบถอยดีกว่า

2. ปากหวานก้นเปรี้ยว พวก ผู้ ช า ย ที่ มี ม า ร ย า ร้ อ ย เ ล่ ม เ ก วี ย น ปากหวาน พูดดี ช่างเอาอกเอาใจ ฟังดูเหมือนจะดี แต่มันดันติดอยู่ที่เขาทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคน

เสน่ห์แรง ห ว่ า น เ ส น่ ห์ ไ ป ทั่ ว ไม่ต่างจากคนเจ้าชู้เท่าไหร่นัก เลือกเอาแล้วกันค่ะว่า คุณอย ากได้แฟนที่รักแค่คุณ หรือแฟนที่เป็นคนของสังคม

3. รวยแต่เปลือก ไม่ได้สนับสนุนให้เลือกคบใครที่เงิน แต่ ถ้ า คุ ณ ห า ไ ด้ ดี ก็ ยิ น ดี ด้ ว ย ค่ ะ เพราะเข้าใจว่าสมัยนี้เงินก็สำคัญ แต่ต้องระวังอย่าเผลอไปคบคนที่รวยแต่เปลือก

รวยไม่จริงแต่ทำเหมือนรวย ใช้ชีวิตติดหรู แต่ยังติดหนี้ อ ยู่ กั บ ค น แ บ บ นี้ รั บ ร อ ง ไ ด้ เ ล ย ว่ า อนาคตคุณจะลำบาก ใช้เงินเก่งงแต่หาไม่เก่ง สู้คบคนที่มีเงินไม่มาก แต่ขยันทำงานดีกว่าไหม

4. ชอบใช้กำลัง คนเจ้าอารมณ์ หัวรุนแรง ช อ บ ใ ห้ อ า ร ม ณ์ ตั ด สิ น ปั ญ ห า ไม่ควรเลือกมาเป็นหัวหน้ารอบครัว เพราะไม่เเน่วันหนึ่งคุณอาจเป็นคนที่ถูกเขาทำ ร้ า ย ก็ได้

5. ชอบยกตนข่มท่าน คนที่ชอบเอา ค ว า ม คิ ด ข อ ง ตั ว เ อ ง เ ป็ น ใ ห ญ่ ไม่ฟังความเห็นใคร อีโก้สูง มองว่าตัวเองเก่งกว่าใคร

หรือชอบดูถูกคนอื่น เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม ค บ กั บ ค น แ บ บ นี้ ไ ป ก็จะมีเเต่เรื่องทะเลาะ เเละสุดท้ายก็ต้องเลิกกัน

อย่าคิดจะหยุดคน เ จ้ า ชู้ ด้ ว ย หั ว ใ จ อย่าคิดจะเปลี่ยนใครเพราะความรัก เพราะคุณอาจไม่โชคดีได้รับความรักตอบ

เสียใจเสียเวลาเปล่าๆ ถ้ายังไม่อย ากเจ็บ เจอคนแบบนี้เมื่อไหร่ หนีให้ห่างไว้ดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณ gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

สเตตัส 6 อย่าง ที่เราไม่ควรโพสลงเฟส เพราะมันหมดสวย

1.โพสต์รูปร้องไห้รูปโชว์เนื้อหนัง เพื่อเรียกร้องความสนใจมันเป็นความย้อนแย้ง ที่ทำให้เกิดคว…