Home ข้อคิด ผู้หญิงนิสัยแบบนี้แหละ เหมาะกับการที่จะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

ผู้หญิงนิสัยแบบนี้แหละ เหมาะกับการที่จะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้

ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกัน

กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเ งินเก่งและบริหารเงิ นเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้

และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์

นอกจากนี้ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทน จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง

ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ

คนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ

ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจ

ในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง

ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์ก

ซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา

แบ่งให้กับงานและ ครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล

ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัว

แตกแยกไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงาน แบบวินาที

ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อน แต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์

โทรศัพท์เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนัก

ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน

อย่างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ

พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้อง

สวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี

ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอเดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’  ไม่จำเป็น

จะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดย

ไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบชวนทานข้าว

ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า

แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด

พวกที่มัวแต่ทิ่มแท ง ว่าร้ ายคนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่

จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต

พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถ บริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมาย

ที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง

ที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคน น่าแปลกใจที่พวกเธอ

ล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง

เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน

ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส

สู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำ

อย่างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง

และสตรองเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…