Home ข้อคิด ฝึกแพ้บ้างก็ดี ถ้าชนะแล้วมันไม่เหลืออะไร ไม่จำเป็นต้องชนะใครก็ได้

ฝึกแพ้บ้างก็ดี ถ้าชนะแล้วมันไม่เหลืออะไร ไม่จำเป็นต้องชนะใครก็ได้

ชีวิตคนเราเหมือนเป็นผู้เล่น ในทุกสนามแข่งขัน แข่งกับคนอื่น

แข่งกับเวลา แข่งกับโชคชะตา รวมถึงแข่งกับตัวเอง

เมื่อเด็กต่างมีคนชมเชย ดีใจ เพียงเพราะวิ่งแข่งชนะ

เมื่อเรียนสอบแข่งขัน หรือสอบได้เกรดดี เป็นที่หนึ่ง

จะได้รับรางวัลและการชื่นชมยินดี เป็นการปลูกฝัง

ให้เราต้องเป็นเพียง “ผู้ชนะ”โดยไม่รู้ตัว อย ากเอาชนะ

จนตกอยู่ในภาวะแพ้ไม่เป็น ที่จริงแล้วเราอยู่ในสังคม

ที่มีผู้คนรอบตัว หลากหลาย ทั้งความคิดความเห็นความชอบ

เรายังต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข

และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลายความคิด หลายความเห็น

หรือคำพูดของคนรอบตัว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยเสมอไป

ตัดความรู้สึกว่า “ความคิดฉันถูก”ออกไปก่อน เพราะความคิดของคนอื่น

ก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด เปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินฟังให้ได้ยินว่า

สิ่งที่เขาต้องการสื่อสาร คืออะไร ฟังให้เข้าใจถึงเหตุผลและที่มา

หลายความคิดเห็นของเขา ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

เป็นเพียงแง่คิดหรือมุมมอง ที่อาจไม่เหมือนกัน ลองปรับความคิดของเรา

แล้วจะมองเห็นความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะ“ยอมรับ”บ้าง

คำพูดและความเห็นของเรา ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป

เราอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำ

ที่เหนือกว่า แต่ในใจของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชัง

และรอวันเอาคืน หากเราต้องเอาชนะกันด้วยความคิด

คำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้ง คงเป็นแค่ชัยชนะจอมปลอม

เพราะไม่ได้เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจ มีแต่สร้างความขัดแย้ง

ทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความอย ากเอาชนะคนอื่น

จึงไม่สามารถเอาชนะใจใครได้ เราไม่จำเป็นต้องชนะไปหมดทุกเรื่อง

เลือกชนะในเวลาที่เหตุและผล เอื้ออำนวยก็พอ อย่าเอาชนะ

เพราะอารมณ์และอย่าบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟัง เพราะจะไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลย

สิ่งที่ทิ้งไว้มีเพียงบ าดแผ ลทางใจ และความเกลียดชัง ที่จะมีไปอีกนานเท่านาน

“แพ้ให้เป็น”ไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้ หรือเป็นการยอมแพ้ แต่เป็นการยอมรับความคิด

และการกระทำที่แตกต่างของคนอื่น เป็นเส้นทางที่เราได้ตัดสินใจ

เลือกด้วยตัวเอง “ยอมแพ้”เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน

เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างชัดทุกเรื่อง “ยอมถอยสักก้าว” เพื่อรักษาความสัมพันธ์

อันดีไม่ทำลายมิตรภาพและความผูกพันที่มีต่อกัน เปิดใจให้กว้าง

ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ความจริง คนไม่ดีเรื่องราวไม่ดี ปล่อยผ่านไปบ้าง

วางอคติและความยึดติดของตัวเองลง ลองปิดตา แล้วใช้ใจ

ไม่สำคัญเลยว่าใครจะชนะ เพราะสุดท้าย สิ่งที่เรายึดมั่นกันนักหนา

“ล้วนว่างเปล่า”และมันก็เป็นเช่นนั้น..เสมอมา

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…