Home ข้อคิด ฝึกใช้ชีวิตให้ได้แบบนี้ แล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันจน

ฝึกใช้ชีวิตให้ได้แบบนี้ แล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันจน

ความจน เป็นคำตรงข้ามกับความร่ำรวย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน ความจนทำให้ชีวิต ต้องกระเสือกกระสน

สะสมความเครียด กับการเป็นหนี้สิน กับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ขาดความร่าเริงในชีวิตเพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อไรจะรวยเสียที เชื่อว่า

ไม่มีใครชอบความจน ส่วนความรวยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ที่นำความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายที่อยู่ ที่กินล้วนอุดม

ไม่ขาดแคลนอย ากไปเที่ยวก็ได้ไป ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผากว่าจะต้องหมุนเงิ น หรือไปกู้ยืมใครมา ใช้หนี้ดีความจนกับความรวย หรือ คนจนกับคนรวย

จึงมีความแตกต่างกันมาก แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้นก็ต้องมีสาเหตุอาจเนื่องมาจากพฤติกร รม การใช้ชีวิตการใช้จ่ายความคิด และอื่นๆมากมาย ที่นำเราไปสู่ความจน

อาทิการใช้จ่ายเงิ นเกินตัว การบริหารเงิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย การไม่รู้จักประหยัด การเห่อ ซื้อของตามเพื่อนการอย ากได้เกินฐานะ

จนต้องไปกู้หนี้ยืมสิน แล้วไม่สามารถใช้คืนได้การกินอยู่ที่ไม่พอดี และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งความย ากจน ทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สาเหตุ คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุ

และค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่าความจน จะต้องพากันสลายตัวออกจากชีวิตของคุณอย่างแน่นอน เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ ความจนจะมาเยือน และไม่ยอมไปไหน

อย่างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเงิ น

งอกเงยจากการประหยัดนั้น ถึงแม้จะเป็นเ งินไม่มากแต่เป็นการเพาะนิสัย ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ ของชีวิต

และต้องยอมรับว่า เศรษฐีหลายคน ก็ยังยกย่องว่าความประหยัดเป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิตพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

2.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็หาย าก มีข่าวการปลดพนักงานออกมาเนืองๆทำให้หลายคนไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่ง

หรือไม่หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโชว์ความขยันขันแข็งให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็งให้คุณ ในย ามที่ต้องประเมินผลงาน

ความขยันขันแข็ง ตรงข้ามกับความขี้เกียจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อย เข้าทำงานแน่

ซึ่งหากคุณโดนให้ออกจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่างานคือเงิ นและไม่มีงานก็ไม่มีเ งินนั้นเอง

3.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเ งิน ผลที่ได้ย่อมนำความชื่นใจมาให้ เพราะคุณจะเห็นยอดเงิ นออมเพิ่มขึ้นทุกเดือน

และนับว่าเป็นนิสัยของเศรษฐี ที่มักจะคิดเรื่องเงิ นออมก่อนเสมอ อย่างน้อยก็อุ่นใจที่มี เงิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ

ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเงิ นจากรายได้ของตนเลยมีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย

อย่างไรก็พบกับความจนเรื้อรังแน่นอนคุณสามารถเริ่มต้น คิดถึงเงิ นออมได้ ตั้งแต่บัดนี้และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน

แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

4.ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก .ความพอดีมาใช้ คุณควรบริหารเงิ น เป็นสัดส่วน กินและใช้

อย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป พอดีพอดีบางคนชอบกินของแพงถ้านานๆทีคงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอย่างนี้อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเครียด กับเงิ นไม่พอใช้

อย่างแน่นอน ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเงิ น คุณจะต้องคิดให้มากๆไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเงิ น

เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย ากและนาน จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

5.มองหาการลงทุน

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเงิ นขึ้นมาได้คนรวยมักชอบมองหาการลงทุน คุณก็ต้องมองหาการลงทุน

ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุน มีมากมายหลายประเภท ที่จะทำให้เงิ นของคุณงอกเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหาความรู้ เรื่องการลงทุน

ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อลดความเสี่ยง เรียกว่าลงทุน อย่างชาญฉลาดซึ่งหลายคนก็ประสบความสำเร็จ

จากการลงทุน ทำให้การเ งินฟื้นตัวและพลิกกลับมาเป็นคนรวยได้

6.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึกบัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชีการเงิ นเป็นการแกะรอยการเงิ น ทุกฝีก้าว ว่าเงิ นไปไหน

ได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเงิ นจากสมุดบันทึกซึ่งดีกว่าแค่จำๆในสมอง หลักการบันทึกบัญชีคือ

ให้คุณบันทึกเงิ น เข้าออกทุกเม็ด เงิ นไม่ให้ตกหล่นตามความเป็นจริง แล้วขีดเส้นสรุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้ง

เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอย การเ งินของคุณ และมีสติมากขึ้นการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย

จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้คุณวางแผนการเงิ นได้ดีขึ้นอีกด้วย

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กลายเป็นผู้หิวกระหาย ในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอดไอเดียในการพัฒนาชีวิต และรายได้ของตน ซึ่งความรู้

มีหลายประเภท อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุนความรู้ในเรื่องการเ งินเป็นต้น และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้

ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไป บางแห่งไม่ต้องเสียเงิ นแต่อย่างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ

มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้นไปคว้า และไปเก็บมาแบบให้เปล่า อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่า ของความรู้นั้น

แล้วนำมาต่อยอดพัฒนาชีวิต ของตนให้พ้นจากความจนหรือไม่ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำรวย

หรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นยังเป็นคำกล่าว ที่เตือนใจได้เป็นอย่างดี หากเราสร้างเหตุดีผล

ก็ย่อมดีตามมา เปลี่ยนการใช้ชีวิต ที่นำความรุ่งเรือง ให้ชีวิตดีกว่าจะได้ไม่ถูกประทับตราว่า เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

ที่มา : moneyhub

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…