Home ข้อคิด พฤติกรรมใช้เงิน “แบบไม่เห็นอนาคต” เตรียมตัวลำบากล่วงหน้าได้เลย

พฤติกรรมใช้เงิน “แบบไม่เห็นอนาคต” เตรียมตัวลำบากล่วงหน้าได้เลย

1. ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มี เงินหมดก็เบิกธนาคาร

ออกมาใช้อยู่เรื่อย ๆไม่มีการกันเงินไว้เป็นก้อนเป็นประเภทว่า

ประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร พูดง่าย ๆคือ ไม่เคยทำบัญชีรายรับราย

จ่ายของตนเองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

2. รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียม

เวลาได้เงินมาก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงินอย่างไรจนหมดไม่เหลือเก็บ

แถมยังเหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่มักประวิงเวลา

ตัวเองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหนี้ขั้นต่ำทำให้ต้องเสียค่าด อ ก เ บี้ ย

และค่าธรรมเนียมทบต้นหลายตลบกว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก

คราวนี้ละต้องกู้หนี้ยืมสินให้เสียด อ ก เ บี้ ยหนักขึ้นไปอีก

3. บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไปล ง ทุ นตามเขา ซื้ อทองซื้ อหุ้นแบบไม่เคยทำการบ้ าน

วัน ๆ ก็เอาแต่ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งไม่มีการ

จัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งสำหรับใคร

ที่มีพฤติก รรมการใช้จ่ายเงินแบบข้างต้นอยู่ควรเปลี่ยนพฤติก รรมแ ย่ ๆ

ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และหันมาใส่ใจในเรื่องของการใช้เงินอย่างมีสติ

ชาญฉลาดจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ใยย ามจำเป็นอย่างแน่นอน และ

นี่คือวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

4. ไม่วางแผนการเงิน

การมีเป้าหมายทางการเงิน จำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะย าว

คนที่ไม่วางแผนจึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมายเป็นระยะ ๆ

ระหว่างการออมเช่น อย ากซื้ อรถเพราะต้องย้ายที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล และเดินทาง

ลำบากกว่าเดิม ,อย ากได้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นในโฆษณา หรือแม้แต่อย ากต่อเติมห้องนอน ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะทำให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายวัยเกษียณ

แล้วหันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่า และไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรก

จนทำให้การออมสำหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

5. ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกันในอนาคต เช่นคิดว่ายังมีเงินจาก

กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ

สำรองอยู่เสมอโดยหลงลืมไปว่า รายได้จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ

ก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเหตุฉุ ก เ ฉิ นที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้จากความเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

6. ก่อหนี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นหนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงินที่จะได้มาในอนาคตไปหักหนี้ที่ก่อไว้

เช่นปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพหรือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินจากประกันชีวิต

จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…