Home ข้อคิด ลักษณะของคน มักจะได้เป็นหัวหน้าที่ดี.ก่อนอายุ 30

ลักษณะของคน มักจะได้เป็นหัวหน้าที่ดี.ก่อนอายุ 30

1.มีความรักในการทำงาน

หากคุณอย ากทำงาน ในระดับหัวหน้า สิ่งแรกเลยที่คุณ

ต้องมีในการทำงาน คือคุณต้องรักในสิ่งที่ทำ

รักในงานของคุณ เพราะคุณจะเป็นคนสำคัญ

ที่ทำให้ฟั นเฟืองแต่ละชิ้น สามารถทำงานได้

ลองคิดดูค่ะถ้าคุณไม่มี Passion แล้วอะไรจะเกิดขึ้น

กับทีมของคุณงานก็จะไม่เดินลูกน้องก็ทำให้คุณไม่ได้

2.ทำงานเก่งและมีไฟ

อายุอาจเป็นเพียงตัวเลข สำหรับทุกๆเรื่อง และในเรื่องของการทำงานเอง

ก็เช่นเดียวกัน การจะได้ก้าวไปทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ไม่จำเป็นว่าต้องไล่เรียงตามลำดับ อาวุโสเสมอไป

เพราะคนที่อายุน้อยๆ ก็สามารถทำงาน ที่มีความรับผิดชอบสูงได้

หากเป็นคนที่ทำงานเก่ง และมีไฟในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

เมื่อเพื่อนร่วมงาน เห็นความมุ่งมั่นของเรา เขาก็จะเกิดความมั่นใจ

ในการทำงานของเรา

3.มีจิตวิทย าในการบริหารคน

หัวหน้าต้องมีความสามารถในการพูดให้คนอื่นรู้สึกคล้อยตามได้

เพราะการทำงาน ในตำแหน่งนี้ เราอาจจะไม่ต้องทำงานเองทั้งหมด

แต่ต้องมีคนอื่นมาช่วยงานเรา เราจึงต้องมีจิตวิทย าในการพูด

ให้คนเกิดความรู้สึกร่วม และอย ากทำงานไปในแนวทางเดียว

กับเราต้องรู้ว่าแต่ละคนทำงานเป็นอย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไร

แล้วเราต้องพูดอย่างไรจึงจะโน้มน้าวใจเขาได้

4.เป็นคนทำงานที่โดดเด่น

การเป็นพนักงาน ที่ทำงานได้อย่างโดดเด่น ไม่ได้หมายความว่า

ต้องทำงานเกินหน้าเกินตาใคร แต่เราต้องทำงานให้เต็มความสามารถ

หรือทำงานด้วยความมั่นใจ เมื่อหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน

เห็นผลงานของเรา ก็จะเกิดความชื่นชม หากวันใดวันหนึ่ง

เราได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นหัวหน้าขึ้นมา ก็จะไม่เกิดคำถามขึ้นในใจ

ของพวกเขาเลย

5.มีความเป็นผู้นำ

คนที่จะสามารถเป็นหัวหน้าได้นั้น สิ่งที่ต้องมีคือความเป็นผู้นำ

และความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติเหล่านี้ จะทำให้เราสามารถเป็นหัวหน้าที่

ได้รับการยอมรับ อายุน้อยหรืออายุมาก ไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก

ของการเป็นหัวหน้า แต่ความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวต่างหาก

ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้ทำงานในระดับผู้จัดการได้

6.มีความพร้อมตลอดเวลา

หากความฝันอย่างหนึ่งของเรา คือการได้ทำงานเป็นหัวหน้า

ก่อนอายุ 30 เราต้องมีความพร้อม ทั้งในแง่ของความรู้

และความสามารถ และต้องไม่ลืม ที่จะสร้างความพร้อม

ให้กับตัวเองด้วย การทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เพื่อให้เจ้านายเห็นว่า เราพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นไปทำงาน

ในตำแหน่งดังกล่าว การได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมา

ทำงานในระดับหัวหน้า จะไม่เป็นเรื่องย า ก หรือไกลเกินฝันอีกต่อไป

หากเรามั่นใจว่า เราคือคนที่ทำงานเก่ง และสามารถ

ทำงานหลายๆอย่างได้ เกินความคาดหวังเรา

ก็จะได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นมา ทำงานในตำแหน่ง

ที่สูงขึ้นการรอคอยโอกาสก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่ง

แต่ความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าหลายเท่า

 

ขอบคุณ : th.jobsdb

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรทำ จะดูสวย ดูมีคุณค่า และดูแพง

1.ทำทุกอย่างให้เต็มที่ คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงท…