Home ข้อคิด ลักษณะนิสัย13 ข้อของคนมีแนวโน้ม จะรวย ไม่ลำบาก

ลักษณะนิสัย13 ข้อของคนมีแนวโน้ม จะรวย ไม่ลำบาก

1.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่า นหนังสืออย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการอ่ าน

เพิ่มความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่า นหนังสือหมวดบันเทิง

2.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่า การ

ออกกำลังกายไม่ได้ดีต่อสุขภาพ ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก มีความกระตือรือร้นจะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้

แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้แถมการคบคนที่คิดลบ ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ

ก็กลับจะยิ่งบั่นทอน กำลังใจ และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็น

ต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริง

แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วยอย ากทำธุรกิจด้วย

4.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุก ต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าว

แล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเองจะตั้งเป้าหมายส่วนตัว

ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืดอย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง(เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5)

เพราะตื่นเร็วกว่าก็มีเวลา คิดและทำสิ่งต่างๆได้มากกว่ากลายเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ“ควบคุม”

ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย

อย่างเช่น บ้านหรือคอนโดให้เช่ากำไร และเงิ นปันผล จากหุ้นและการร่วมหุ้น ทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็น

ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงิ นมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม ลองทำและต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน ที่มีประสบการณ์ ในบางด้าน มากกว่า .

เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิต คนรวยเฉพาะด้านธุรกิจหรือการเงิ นเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว มีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ย ากๆได้ คือคนรวยจะไม่คิดเอง

ทำเอง ด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิดช่วยแนะนำสิ่งดีๆอยู่เสมอ

8.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย สู่ความสำเร็จ ของคนรวยสร้างเอง

“ทุกคน”ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบ หรือคิดบวก

ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอ ว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

9.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

10.มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือกล่าวแสดงความยินดี

เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหารอย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสมไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน

(อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขา รู้จักใจเขา ใจเรารู้ว่า

“Weareallhumans” คือทุกคนมีชีวิตจิตใจต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัล ย า ณมิตร

คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเราขอบคุณเรา

ชื่นชมเราเราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอก

ไม่เคยแสดงออกเราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแรง

แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคน ทุกเวลาได้เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลา ไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอ

ที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆหรือต่ำเพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง

คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไรเขาก็ไปได้แค่นั้น

12.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ การงานต่างๆเงียบๆคนเดียว อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิด

ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงิ นทองธุรกิจล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิตโดยรวมและการดูแลสุขภาพเช่นกัน

13.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้งและเขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว

(ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบเขาจึงแสวงหาความเห็น จากคนรอบข้างทั้งเพื่อน คู่ค้า

และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริงก็ยอมรับพร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆ กลับเข้าเส้นทาง ที่ถูกต้อง

ส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่น ก็เสี่ยงมากที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่า กำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว)

คนรวยก็สามารถหลงเดิน ไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่านั่นน่ะผิดทาง อย่างที่บอกไว้ แต่แรกว่า

คนรวยสร้างเองก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และการกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัว)

คนธรรมดาก็รวยได้สำเร็จได้ด้วยตัวเองและถ้าเราเชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้”ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด

แบบพรสวรรค์เราก็สามารถสร้างทัศนคติ ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…