Home ข้อคิด ลักษณะหัวหน้าที่ดี ที่ได้ใจลูกน้อง ลูกน้องรัก

ลักษณะหัวหน้าที่ดี ที่ได้ใจลูกน้อง ลูกน้องรัก

1.มีการเรียนรู้ในที่ทำงาน

การพัฒนาทักษะ การทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการทำงาน ในทุกสาขาอาชีพ

องค์กรที่ดี ควรให้ความสำคัญกับวิธีการพัฒนา ทักษะการทำงาน ด้วยการจัดหาทรัพย า กร

การเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนรู้ อย่างห้องสมุด หรือคลังความรู้แบบออนไลน์ ตลอดจนการ

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ การทำงานให้แก่พนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

2.มีความเชื่อมั่นและไว้ใจ

ทำให้ได้ตามที่คุณสัญญาไว้ ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และรักษาคำพูดของคุณ

ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับคนในทีม ถ้าคุณทำผิดพลาด

คุณก็ต้องยอมรับผิดอย่างสง่าผ่าเผย และโทษลูกน้อง ที่ทำผิดพลาด

เพราะการตัดสินใจ ที่มาจากตัวคุณเอง เมื่อพวกเขาเห็นตัวอย่างที่ดี

จากผู้นำพวกเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ

3.มีความรับผิดชอบ

คนทำงานทุกคน ล้วนอย ากเก่งในงานที่พวกเขาทำ และพึ่งพาตัวเองได้

แต่ถ้าเขา ยังไม่เก่งพอ นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำ ที่ต้องชี้แนะ

ให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหา และทำสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

จนสำเร็จได้ คุณต้องสอนงานพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

และสม่ำเสมอด้วย รวมไปถึงการถามไถ่ว่า

แก้ปัญหาไปแล้วยังไงบ้าง หรือติดปัญหาอะไรหรือเปล่า

สอนให้พวกเขาเรียนรู้ ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขาเอง

ครั้งต่อๆไปพวกเขาจะได้แก้ปัญหาได้

4.ความเคารพจากหัวหน้างาน

พนักงานหลายคน ไม่ค่อยได้ความเคารพ จากหัวหน้าผู้นำที่ดีนั้น

ไม่ควรมีความลับกับคนในทีม เพราะพวกเขาจะรู้สึกด้อยค่า

และรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกควรปฏิบัติต่อพวกเขา

อย่างมืออาชีพด้วย และไม่มองว่าพวกเขาด้อยกว่า

ไม่ว่าจะในเชิงคุณวุฒิ หรือวัยวุฒิ เปิดเผยและซื่อตรง

ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ คุณต้องสร้างทีม ที่ทุกคนเท่าเทียมกัน

ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจเหนือกว่าเพียงผู้เดียว

5.สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารหรือการประสานงานที่ดี ระหว่างกันในการทำงานนั้น

ทำให้พนักงานทุกคน เข้าใจในงานของตน ยิ่งมีข้อมูลมาก

และชัดเจนเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็น้อยลงด้วยเท่านั้น

การสื่อสารที่ดี ต้องเกิดขึ้นในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการประชุม

ทีมการสนทนาตัวต่อตัว การใช้โทรศัพท์ อีเมล วิดีโอคอลอื่นๆ

อย่างไรก็ตามให้ระวังการสื่อสารที่ผิดวิธี เช่น วิธีการส่งอีเมล

หรือข้อความ ไม่เหมาะสมด้วยดังนั้น ผู้นำทั้งหลาย ควรมองว่า

เรื่องการสื่อสาร เป็นเรื่องสำคัญและละเลยไม่ได้

6.มีสิ่งที่คาดหวังและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ใครๆก็ชอบความชัดเจนกันทั้งนั้นแหละ ดังนั้นให้กำหนด

บทบาทเป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคน

ได้เข้าใจอย่างชัดเจน อาจจะบอกตัวต่อตัว หรือและบอกพร้อมกัน

ทั้งทีมย้ำชัดถึงเป้าหมายของทีมอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นรายเดือน

รายไตรมาส หรือตลอดทั้งปี ไม่งั้นการทำงานอาจเกิดปัญหา

เพราะพนักงานจะทำงานไปเรื่อยๆ โดยขาดความเข้าใจ

ในเป้าหมายนั่นเอง

7.การประสบผลสำเร็จ

จงให้ตำแหน่งงานที่เหมาะสม กับพวกเขาเพื่อที่ว่าพวกเขา จะได้ประสบความสำเร็จ

ตามสายงานที่พวกเขาถนัดได้ในอนาคต กำจัดอุปสรรคในการทำงาน

และส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็มที่ อย่าเปลี่ยนแนวทาง หรือแผนการไปสู่เป้าหมายบ่อยๆ

โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ละเลยกับผลการปฏิบัติงาน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน หรือตั้งเป้าหมายโดยไม่ดูพื้นฐานความเป็นจริง เพราะคนได้รับผลกระทบ

โดยตรงคือพนักงาน ของคุณที่ต้องเจอกับภาวะ ความกดดันจากความไม่มั่นคง

ในแนวทางในการทำงานของผู้นำอย่างคุณ

8.การยอมรับและชื่นชม

เมื่อพนักงานได้รับการชื่นชม ในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่ พวกเขา ยิ่งมีแรงบันดาลใจ

ในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น เอ่ยคำชม

เมื่อพวกเขาทำงานได้ดี ที่สำคัญคุณต้องให้ความสำคัญ กับทีมไปพร้อมๆ

กับการการชมเชย พนักงานที่ทำงานดีเด่น เป็นรายบุคคล การยอมรับ

และเห็นคุณค่าของพนักงานอย่างเท่าเทียมด้วย

9.ความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจ ทำงานมากขึ้น เมื่อเห็นว่าองค์กร มีสภาพแวดล้อม

หรือทรัพย ากรที่เอื้ออำนวย ให้พวกเขาสามารถ พัฒนาศักยภาพ

ของตนเองได้อย่างเต็มที่ มอบหมายงานให้พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พูดง่ายๆก็คือ“ใช้คนให้ถูกงาน”นั่นเอง

10.ความภูมิใจในงานที่ทำ

ทุกคนต่างก็อย ากมีงานที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า นี่คือ“งานที่ฉันภูมิใจ”

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีแรงกระตุ้น

ในการทำงาน หัวหน้าจึงควรสร้างรูปแบบ การทำงานในเชิงบวก

เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นกันเอง หรือสร้างบรรย ากาศ

การทำงานที่สนุกไปพร้อมๆ

ขอขอบคุณ the-wayoflife

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…