Home ข้อคิด ลูกอยู่โรงเรียนที่ดี ก็ยังไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก เรื่องนี้สำคัญมาก

ลูกอยู่โรงเรียนที่ดี ก็ยังไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก เรื่องนี้สำคัญมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ มีผลต่อความสำเร็จ

ทางการเรียนมากกว่าการเรียนหนังสือ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน

เป็นกังวลไม่น้อย เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆของตัวเอง พ่อแม่หลายคน

พย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง

เนื่องจากคัดสรรครูที่มีคุณภาพชั้นดี หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

หรือไม่ก็พย าย ามให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือการรับประกัน

ความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคนจากโรงเรียน

ประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ

ในการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแล

ของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า นักวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่

ในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานเท่าที่ควร

แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแล ในด้านการเรียนของลูก

จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กนักเรียน ที่เรียนโรงเรียนดีสภาพแวดล้อมดี

แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูกความใส่ใจของพ่อแม่นั้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนน ความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง

เชื่อมั่นในลูกของตัวเอง มากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทาน

เวลาลูกทำการบ้านให้กำลังใจ มีการพูดคุยเรื่องกิจกรร มของลูก

ที่โรงเรียนบ้างไหมและพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกรร ม กับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่พูดคุย เรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา

โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น

นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน ที่พ่อแม่ให้กับคุณครูมาตรฐาน การเรียนการสอนของโรงเรียน

โอกาสของนักเรียนในการทำกิจกร รมนอกห้องเรียน และกิจกร รมกีฬาการสื่อสารระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครองและโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้

ทำการติดตามผลการเรียนของเด็กแต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา

คือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การอ่า นวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า

ปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการเรียนของเด็กแต่เห็นได้ชัดว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า

และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากกว่า ชื่อเสียงของโรงเรียน

“การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ควรตระหนัก ในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้นว่า

พ่อแม่สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ

ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูกเข้าร่วมกิจก รรมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุย

กับลูกเรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอนั่นคือให้ความสำคัญกับบทบาท หน้าที่ของพ่อแม่

มากกว่าการลงทุนลงแรงในการพย าย าม ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

 

ขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…