Home ข้อคิด สัญญาณ 11 ข้อบอกว่า คุณมีแนวจะเป็นคนรวย

สัญญาณ 11 ข้อบอกว่า คุณมีแนวจะเป็นคนรวย

หลายคนบอกว่า คนที่จะเป็นเศรษฐี ต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนตั้งแต่แรกเช่นที่บ้านมีฐานะอยู่แล้ว หรือ

มีกิจการส่วนตัว ที่สามารถทำให้เขาเป็นคนรวยได้นั่น ก็อาจจะถูก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะใครๆ

ก็สามารถเป็นเศรษฐีได้ แม้ไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนแต่คุณสามารถ สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้

หากแนวทางที่ถูกต้อง คุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ย ากอย่างแน่นอน วันนี้จะมาชี้ชัดว่า หากคุณ

จะกลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้า คุณจะต้องสัญญาณบ่งบอกไว้ อย่างไรบ้างเพื่อคุณจะได้นำไปปรับปรุง

แก้ไขรวมถึงพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้สัญญาณเหล่านั้น เพื่อจะได้เป็นเศรษฐีบ้าง

1. คุณไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอดีตการพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆ ที่ผ่านมา จะไม่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้เลย

ยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจ ไม่เดินหน้าไปไหนได้ วันๆนึกถึงแต่ความล้มเหลวของตัวเอง ดังนั้นเศรษฐีส่วนใหญ่

จะคิดว่าข้างหน้าจะทำอย่างไร ที่จะดีกว่าวันนี้ เพื่อปลุกพลังของตัวเองให้ลุกขึ้น กล้าที่จะเผชิญ และ

สร้างโอกาสที่ดีกว่า ในปัจจุบันเช่น กรณีของคุณศิริวัฒน์แซนด์วิชเป็นต้น

2. คุณชอบติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เริ่มต้นเช้าวันใหม่

ด้วยการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น นักลงทุนเก่งๆ รายงานว่าอ่ านสิ่งพิมพ์ เพื่อให้พวกเขา

สามารถ ตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้นโดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

3. คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนรวยจำนวนมาก เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดา แต่ด้วย

นิสัยรักการอ่า นมีความกระตือรือร้นเรียนรู้ และพัฒนาตน เพิ่มเติมไม่หยุดนิ่งมีเป้าหมาย ในการพัฒนาศักยภาพ

ในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะความรู้ ทางด้านการเ งิน สนใจเป็นพิเศษเพราะเห็นความสำคัญของความรู้

ทางด้านการเงิ นพย าย ามบริหารเงิ นที่ได้มาทุกเหรียญ อย่างสุดความสามารถเพราะรู้ว่าความมั่นคง ทางการเงิ น

คือจุดหมาย นำพาไปสู่ความร่ำรวยได้ มีแนวทางมากมาย ที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้ ควบคู่กับการ

ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเงิ นที่ดี ช่วยให้การออมและการลงทุนมีทิศทางชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

4. คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโลกธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง

หรือปรับตัวเป็นเรื่องย าก แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้น

ทุกวันคนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็ว ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่นเกิดความพอใจ ที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ความสามารถทางการแข่งขันให้ตนเองอยู่รอดได้ และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง หากลยุทธ์

ได้ถูกช่องทาง ก็มีโอกาสสร้างธุรกิจ ต่อยอดได้มากมายการเป็นเศรษฐีเงิ นล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

5. คุณใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ลักษณะทั่วไปของเศรษฐี ที่เหมือนกันก็คือ พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้รถที่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ก็พออาศัยอยู่ในบ้าน ที่ไม่หรูหรา กินข้าวในบ้านมากกว่านอกบ้าน

ไม่ใช้จ่ายเงิ นฟุ่มเฟือย ไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ที่สำคัญคนรวยจะรู้จักนำเ งินอีกส่วนจะ 10-20% ของ

รายได้ทั้งหมดไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้ได้เงิ นเข้ามาอีกทาง

6. คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ไม่คิดเล็กคนที่มีโอกาส จะเป็นคนรวย ส่วนใหญ่มักไม่คิดถึง แค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้

แต่มักจะคิดถึงวันต่อๆไปเสมอ เขามักจะคิดว่าในวันต่อๆไป เขาจะวางแผนการใช้เงิ นของเขาอย่างไร มองหาเป้าหมาย

ที่ใหญ่กว่าเสมอ ทำอย่างไรเ งินจึงจะงอกเงยขึ้นมา มากกว่าเดิม คนรวยมักจะวางเป้าหมาย

ที่ใหญ่กว่าเสมอ แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

7. คุณเป็นคนสู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ หลายคนคิดบวก แต่ขาดความอึด ในการต่อสู้ปัญหาหรืออุปสรรค

ก็อาจจะ U-Turn เลี้ยวรถกลับได้ หากเจอปัญหา เหล่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ล้วนแล้ว แต่เป็นกลุ่มบุคคล ที่ไม่ว่า

จะล้มกี่ครั้ง แต่ละครั้งเจ็บปวดแสนสาหัส อย่างไร ก็ลุกมาต่อสู้อย่างไม่ย่นย่อ ท้อแท้หรือคิดจะถอยหลังกลับแต่อย่างไร

คิดแต่วันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุด นั่นคือสัญญาณการเป็นเศรษฐีที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้าง อีกทั้งทัศนคติ ก็มีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยผลักดัน

ให้มีความก้าวหน้าได้เร็วขึ้น และก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีได้อย่างขึ้น

8. คุณมีความคิดอย ากได้มากเกินจริง มหาเศรษฐี หลายๆคนจะมี่ความคิด ที่ยิ่งใหญ่ หรือบางครั้ง มักจะมีความคิด

ที่เกินความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่น ทำธุรกิจเดียวไม่พอ อย ากขย ายธุรกิจไปเรื่อยๆหรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวไม่พอ อย า ก

จะลงในธุรกิจที่หลากหลาย หรือวันนี้ทำเงิ นได้ 1 ล้านดอลลาร์ ไม่พอใจคิดหาหนทาง และช่องทางที่จะทำเงิ นให้ได้ 10 ล้านดอลลาร์

9. คุณมีความรู้สึกอย ากเริ่มต้นทำในทันทีคนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสม ในการลงทุนหรือเปิดตัว

ธุรกิจของพวกเขา หลายคนตระหนักดีว่า ไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นทำเงิ นได้ทันที เพราะการนั่งรอ เป็นแนวทาง

กำจัดความฝันของคุณ หรือคนอื่นเอาไปกินก่อน

10. คุณเป็นคนที่น่าสนใจของคนอื่น มันอาจจะไม่จริงเสมอไป ในความคิดของหลายๆคน เพราะคนที่หน้าตาไม่ดี

ภาพลักษณ์แย่ อาจจะเป็นคนรวยก็ได้“คนที่น่าดึงดูด คนที่มีเสน่ห์จะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 3 % ถึ ง4เปอร์เซ็นต์มากกว่า

คนที่มีรูปลักษณ์ต่ำกว่า” อย่างกรณีในเมืองไทยคนหน้าตาไม่ค่อยดีธรรมดาๆแต่เป็นคนน่าสนใจ ดึงดูดผู้คนได้ดี

พออัดคลิปลงยูทูป สามารถทำเงิ นแสน เงิ นล้านได้ทันที

11. คุณเริ่มต้นหาเงิ นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก หนึ่งในคุณลักษณะทั่วไป ที่เหมือนกันของคนรวย ก็คือพวกเขาเริ่มต้นหารายได้

ตั้งแต่อายุยังน้อย ยกตัวอย่างมหาเศรษฐีระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่าง ดี“วอร์เรนบัฟเฟตต์” เริ่มหารายได้ตั้งแต่

อายุเพียงแค่ 6 ขวบด้วยการขา ยหมากฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขาหรือแม้แต่ MarkCuban เมื่อช่วงอายุ 12 ขวบ อย าก

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขาได้ขา ยถุงขยะ เพื่อเก็บเ งินซื้อรองเท้าคู่โปรด ชีวิตช่วงมัธยม

เขามีเงิ นสะสมจากการทำงานพิเศษ สิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง

ขอขอบคุณthai-smescenter

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…