Home ข้อคิด สิ่งที่บอกว่าคุณ ได้เจอเนื้อคู่ของคุณเเล้ว

สิ่งที่บอกว่าคุณ ได้เจอเนื้อคู่ของคุณเเล้ว

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหู ของคนรุ่นปู่ย่าตา-ย ายมั้ย? “คู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันหรอก”

เพราะคนเก่าแก่ เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น มักมี ดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหน

ก็ย่อมกลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอ และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยความเชื่อที่ว่าคุณ และเขาอาจเป็นเนื้อคู่

กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือเรียกง่ายๆว่าบุพเพสันนิวาส ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

1.แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสนมกันได้เร็ว เพราะเกิดจากความรู้สึกภายใน

ที่ผูกพันกันมานาน ทำให้คุณทั้งคู่ รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

2.คุณและเขา มักมีความคิดที่ค้ลายกันประหนึ่งว่า เป็นคนๆเดียวกัน มีใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูก

ในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน ใช่การพย าย ามเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

3.คุณและเขา เข้ากันได้ดีเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนแจกันกับดอ กไม้

เช่น คนหนึ่งมักใจร้อน เป็นฟืนไฟ แต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

4.แม้คุณและเขาจะมีปากเสียง หรือทะเลาะกันคราวใด ก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนพ้น

สุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม

5.ระยะทางไม่สามารถ ทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้ หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น

คุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้ง ที่นึกถึงกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย

6.คุณและเขามีความสุขมากกว่า ความทุกข์ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดเปร่งวาจา

ก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไร เป็นสิ่งที่บอกได้ว่า คุณและเขาใจตรงกันมานานแล้ว

7.คุณและเขา มักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ หรือทำสิ่งดีๆร่วมกัน เป็นผลบุญ แต่ปางก่อน

ที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้ง…แต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจจะไม่ใช้เนื้อคู่กันมาก่อน

ในชาติที่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ หรือสิ่งที่จะมาขวางความรักของคุณได้

ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้วศีลเสมอกัน

วิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ การเลือกเนื้อคู่จึงแยกออกเป็น 4 ข้อหลัก

ศรัทธาเสมอกัน

หากเรามีความเชื่อ และศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกันข้อดีหลักๆ ก็คือเราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้ง

และอย ากเอาชนะคะคานกันและกัน ไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข

นอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกัน อีกอย่างที่สำคัญ คือความชอบและรสนิยมหากตรงกันแล้ว ก็จะลดความขัดแย้ง

ลดเรื่องที่ต้องทะเลาะ ในแต่ละวันไปได้ พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่าง ให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอกัน และไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เชื่อในหลักศาสนาเดียวกัน

เพราะถ้าไม่เชื่ออะไร ที่เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุข แน่นอนทั้งนี้ หากเป็นเนื้อคู่

ประเภทคู่เว รคู่กร รมกันแล้ว ทั้งคู่มาที่มาพบกัน ก็เพราะมีกร รมลิขิตวิบากกร รมได้กำหนดไว้

แล้วมีเป้าหมายให้คนทั้งคู่ มาชดใช้วิบากกร รมของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันให้หมดสิ้นกันไป

ซึ่งจะนานหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับวิบากก รรมนั้น จะหนักหรือจะเบา เมื่อหมดแล้ว

ก็ต้องแยกย้ายกันไป หรือคู่ที่เลิกรากันเปลี่ยนคู่บ่อยๆ ก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริง

มาเกื้อกูลกันบ้างในชาติ ปัจจุบันจริงแต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกัน มันมีน้อย ใช้บุญกันไปจนหมดแล้ว

ไม่มีทำเพิ่มถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกันไป

มีศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อยๆ เวลาจะมองหาคู่ครอง ต้องให้มีศีลเสมอกัน อธิบายง่ายๆ

คือคนที่รักษาศีล รู้จักยับยั้งชั่งใจ พากันไปสู่สิ่งที่ดีงาม ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่น

แต่หากสองคนนั้นมีศีลไม่เสมอกัน ก็เป็นเรื่องย ากที่จะอยู่ด้วยกันได้ ในเรื่องศีลเสมอกัน ดูง่ายๆ

คนที่ชอบทำบุญ รักษาศีล ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศีล หรือศีลน้อยกว่า เช่น

ชอบการพนัน ตกเย็นคว้าขวดเห ล้ า หรือทำอาชีพ ที่ไปฆ่ าสั ตว์ตัดชีวิต

ก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูด เราตักเตือนทำให้มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันง่าย

หากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอกัน พากันเข้าวัดทำบุญ ทำแต่ความดี

ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ไม่มีใครฉุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลง

จาคะเสมอกัน

คำว่าจาคะ มีความหมายว่า การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัว

เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น หมายรวมถึง การสละละทิ้งกิเลส ละความโลภ ความเห็นแก่ตัว

ความตระหนี่ ความใจแคบและการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี

ที่ทำให้เกิดความเสียหาย จะเห็นได้ว่าคนที่มีจาคะ ย่อมเสียสละ เพื่อส่วนรวมได้

มีความเอื้ออาทร ต่อความทุกข์ย าก คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว

หากคู่ของเรามีจาคะ ไม่เสมอกัน คงเป็นเรื่องย ากที่จะทำความเข้าใจว่า

เพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่น คงจะดีไม่น้อย หากเราเลือกครองคู่กับคนที่มีจาคะเสมอกัน

เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ สามารถช่วยคนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนได้ เหมือนๆกัน

เมื่อเรารัก จะเป็นผู้ให้ ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ให้ แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจ

เมื่อมองเห็นผู้รับยิ้มแย้ม พอใจทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกัน คืออย่างไร พระราชพรหมย าน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเราครั้งหนึ่ง

ท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้น ถามท่านว่า ปัญญาคืออะไร ท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า

ปัญญาความหมายทั่วไปแปลว่า ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจ พิจารณาแปลว่า ความเฉลียวฉลาดก็ได้

มิใช่รู้อย่างเดียว ต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้น มาพิจารณาด้วยมิใช่ฉลาดอย่างเดียว

ต้องมีเฉลียวใจด้วย พระพุทธองค์ตรัสไว้ ในเรื่องของการ ที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้เคียงกันมาก ก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ทั้งคู่มี ได้เกื้อหนุนกันและกัน

ไม่เพียงแต่ศีลเสมอกัน การมีศรัทธาเสมอกัน จาคะเสมอกันและปัญญาเสมอกัน

ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็น ในเรื่องเดียวกัน มีความเชื่อในแบบเดียวกัน

ครองคู่กันอย่างมีความสุข ย ากต่อการทะเลาะเบาะแว้ง วิธีดูเนื้อคู่ และการเลือกคู่ครอง

ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…