Home ข้อคิด อยากเห็นลูกได้ดีต้องคอย สอนลูกแบบคนจน

อยากเห็นลูกได้ดีต้องคอย สอนลูกแบบคนจน

พ่อแม่หลายท่าน ต้องผ่านความย าก ลำบากมาไม่น้อยกว่า จะมีวันนี้

คนเคยลำบาก มาก่อน หลายคนพย าย ามเลี้ยงลูก ให้สบายที่สุด

ลูกอย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากกินอะไรก็ต้องได้กิน

เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่า“ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ก”

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน เช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ

ที่จะทุกข์ใจมากที่สุด ตอนนี้มีโร คใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ “โร คไม่รู้จักความลำบาก”

ที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

ตั้งแต่ยังเล็กๆไม่ยอมให้ลูกออกไปเผชิญ ความจริงของโลก ที่ว่าคนเราจะรวยหรือจน

ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต

พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ

ต่อการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างคุณพ่อท่านหนึ่ง ที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลยมีหน้าที่เรียนอย่างเดียว คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียน

มหาวิทย าลัยชื่อดัง ในเมืองหลวงอยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากินค่าอยู่พ่อออกให้ทั้งหมด

แม้ทางบ้านจะมีฐานะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพราะไม่อย ากให้ลูกลำบาก

เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือ ขอเ งินเพิ่มเงิ นไม่พอ ต้องทำกิจก รรม

ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงิ นให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็น

ต้องใช้ จนในที่สุดความจริง ก็เปิดเผยว่าที่ลูกมาขอเ งินเพิ่มในทุกเดือนนั้น

ไม่ได้เอาไปจ่าย ค่าหน่วยกิต หรือค่ากิจกรร ม ตามที่บอกพ่อ แต่เอาไปสำมะเลเทเมา

ตามผับบาร์ คนเป็นพ่อเสียใจอย่างยิ่งได้ แต่โทษตนเองที่ไม่เคยสอนให้ลูก

รู้จักความลำบากไม่เคยสอน ให้ลูกรู้จักหาเงิ นเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต

จนบ่มเพาะนิสัยแย่ๆหลายอย่าง ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า

แม้คุณจะรวยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขา

ผิดหวังบ้างให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

และเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…