Home ข้อคิด อ ย า ก เป็นนายตัวเอง เราควรเริ่มต้นคิดจากตรงนี้

อ ย า ก เป็นนายตัวเอง เราควรเริ่มต้นคิดจากตรงนี้

เชื่อว่าหลายๆคน อาจจะเบื่องานประจำ ที่กำลังอยู่อย าก

จะลาออกไปทำธุรกิจ ของตัวเองซึ่งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอนทีคนส่วนใหญ่

ทำกันคือลาออกงานเลย แล้วไปสร้างธุรกิจของตัวเอง

และยังไม่ลาออกจากงาน แต่วางแผนไปเรื่อยๆ

ในการสร้างธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่าง แล้วค่อยลาออกโดยอันหลัง

จะเป็นหลักประกันความเสี่ยงได้ดีกว่า เพราะยังมีเงิ นประจำอยู่

วันนี้เราจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน ก้าวจากการเป็นลูกจ้าง

สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรดาพนักงาน

ประจำที่ต้องการอย ากเป็นนายตัวเอง

หรือเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับ

1.มองโอกาสของธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมาก แม้ว่าเราชอบหรืออย ากจะทำอะไร

แต่ถ้าทำไปแล้ว ไม่มีลูกค้าไม่มีคนซื้อก็ไม่คุ้มค่า

กับการลงทุน ดังนั้นการที่คิด จะทำธุรกิจอะไร

ต้องวิเคราะห์ ตลาดและพฤติกรร ม ผู้บริโภคด้วยว่า

ลงทุนวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ลูกค้า ยังจะซื้อเราอีกไหม.

หรือธุรกิจที่เราชอบในวันนี้อีก 1-2 ปีข้างหน้า

ยังจะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่

เราต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

2.กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องค้นหา

หรือถามตัวเองว่าอย ากทำอะไร หรือชอบอะไรเป็นพิเศษ

ยิ่งถ้าเรารักในสิ่งที่อย ากทำด้วยแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจ

ที่จะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

เพราะเราจะตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ

3.เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ

เป็นการทดลองการทำธุรกิจ ว่าจะไปได้หรือไม่ได้

เหมือนเป็นการลองผิดลองถูกถ้าเจ๊ง ก็ไม่ต้องเสียเงิ น

งบประมาณจำนวนมากแต่ถ้าไปรอด หรือได้รับการตอบรับที่ดี

จากตลาดและลูกค้า ก็ค่อยๆขยับขย ายธุรกิจ

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่สำคัญเหมาะสำหรับช่วง

ที่เรายังทำงานประจำอยู่ยังปลีกตัวไป

ทำเต็มตัวไม่ได้ต้องทำขนาดเล็กๆไปก่อน

4.สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้อ 2 เพราะก่อนจะลงทุนทำธุรกิจอะไร

ให้ประสบความสำเร็จ อย ากแรก ต้องดูเทรนด์ตลาด

และความต้องการของผู้บริโภคด้วย อาจทำแบบสอบถาม

หรือพูคุยกับลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ โดยตรงหรือสอบถาม

ทางช่องทางออนไลน์ ก็ได้ว่าลูกค้าชอบสินค้า

หรือบริการที่เราอย ากจะทำ หรือไม่เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน

ถ้าสอบถามหลายๆคนบอกว่า ไม่ชอบเราก็ยังสามารถ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจก่อนที่จะลงทุนจริงๆจังๆได้ทันเวลา

5.วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยมในวันนี้

คือการใช้ช่องทางสื่อสาร ผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะ

SocialMedia ต่างๆ เพราะสาสามารถเจ้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายได้ดีที่สุด ขณะเดียวกันเราต้องจัดทำแผน

ธุรกิจระบุรายละเอียดต่างๆ ว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร

เราต้องทำงานอะไรบ้าง ให้ประสบความสำเร็จ

แผนธุรกิจจะครอบคลุมโครงสร้าง

ส่วนต่างๆของธุรกิจ

6.วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกันถ้าเรา จะเดินหน้าธุรกิจจริงๆ

ต้องมองด้วยว่า จะจัดตั้งบริษัทในรูปแบบไหนเช่น

บริษัทคนเดียวหรือหุ้นส่วน หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคลเป็นต้นเพื่อที่จะได้รับการดูแล

ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

7.ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลอง เริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว

พอผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆ ก็ลองมาวิเคราะห์

ธุรกิจดูว่าผลกาตอบรับ จากตลาด

และลูกค้าเป็นอย่างไร ยอดขา ยเพิ่มขึ้นทุกวันหรือไม่

หรือคงที่หรือยอดข ายตก เมื่อเราเห็นภาพก็จะสามารถ

นำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยนำเอาข้อเสนอแนะ

จากลูกค้ามาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ลูกค้า

จะดีที่สุดครับ

8.ลาออกจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ให้ลาออกจากงานประจำวัน

เพื่อทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ แต่อย่าลืมว่า

ในการออกมาทำธุรกิจของตัวเอง นั้นในวันข้างหน้า

เราอาจจะต้องได้พบเจอกับหัวหน้าเก่า

เจ้านายเก่า หรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆ

ดังนั้นก่อนการลาออก ต้องบอกเจ้านาย

และเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่บา ดหมางใจกัน

เพราะอนาคต ธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน

9.ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงานประจำ

อาจจะไม่สามารถ จัดสรรเรื่องงบประมาณ

ในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่

แต่เมื่อเราออกจากงานประจำ

มาบริหารกิจการของเราอย่างเต็มที่แล้วอย ากแรก

เราต้องบริหารงบประมาณในการทำธุรกิจ

แยกออกเป็นแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นการผลิต

การตลาดการจำหน่ายการขนส่ง

รวมเงิ นทุนหมุนเวียนในบริษัทเป็นต้น

10.รวบรวมทีมงาน

มาถึงตรงนี้ถ้าความคิด

ในการทำธุรกิจของเรา จะเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรับ จากช่วงทดลองทำการตลาด

ได้รับผลการตอบรับดีต่อไปเราต้องคิดว่า

.ถ้าเราออกจากงานเพื่อมาทำธุรกิจ

ของเราเต็มเวลา เราจำเป็นต้องทีมงาน

เพื่อการขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

ไม่ว่าจะเป็นทีมงานการตาดการเงิ นการผลิต

การบริการลูกค้าเป็นต้น

11.การหาแหล่งเ งินทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจ ขาดเล็กเราอาจใช้เงิ นเก็บ

จากการทำงานประจำ มาใช้จ่ายช่วง 1-2 เดือนแรกก่อนก็ได้

ถ้าหากมีเงิ นเก็บ จำนวนมาก แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจ

ที่มันใหญ่ขึ้น เพราะมีตลาดและลูกค้ารองรับอยู่แล้ว

ก็อาจจำเป็นต้องหาแหล่งเงิ นทุน ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการ

ขอสินเชื่อจากสถาบันการเ งินต่างๆ

รวมถึงแหล่งเงิ นทุนจากญาติพี่น้อง

12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนการตลาด

สุดท้ายคือการทำธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงาน

หรือแผนธุรกิจที่เราได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

ถ้าออกจากงานแล้วธุรกิจไปได้สวย

แต่ตอนแรก แผนธุรกิจเขียนเล็กๆเรา

ก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจให้เท่า กับแผนการตลาด

ในปัจจุบัน เช่น ถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

เราก็ต้องปรับขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ

เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงาน ด้านต่างประเทศโดยเฉพาะรวม

ถึงเพิ่มกำลังการผลิต ที่มากขึ้นด้วยทั้งหมด

เป็นขั้นตอนในการก้าวไปสู่ ในการเป็นเจ้าของกิจการ

หรือการเป็นนายตัวเอง ในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่

ซึ่งถือเป็นแนวทาง ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาก

เพราะการวางแผน เป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่เรายัง

ทำงานประจำจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า การลาออกจากงานมา

เริ่มต้นธุรกิจเลยอย่างน้อยเรา ก็มีเงิ นทุนหมุนเวียน

ในขณะที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆอยู่

ขอขอบคุณ thaismescenter

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรทำ จะดูสวย ดูมีคุณค่า และดูแพง

1.ทำทุกอย่างให้เต็มที่ คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงท…