Home ข้อคิด (เขียนไว้ตรงสุดๆ)คนเราทุกวันนี้ ชอบอวดหรู กินแพง” มีหนี้แต่ไม่ยอมใช้

(เขียนไว้ตรงสุดๆ)คนเราทุกวันนี้ ชอบอวดหรู กินแพง” มีหนี้แต่ไม่ยอมใช้

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่ าน

จากการสำรวจพบว่า…. คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย

อวดรวยแม้รายได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่ โดยปิดบังความจริง

วันนี้จึงนำบทความดีๆที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิดๆอยู่

ถ้าคุณมีเ งินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ 8  ชั่ วโมง

เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมงเป็น 10 ชั่ วโมง เท่ากับคุณทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง

คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ68บาท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ

70 บาท/ชั่ วโมง ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณ

แลกเวลาในชีวิตไป2ชั่ วโมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรู มื้อละ 350 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง เพื่ออาหารมื้อนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000.บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมง

เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคๅ 70,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมง เพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง

ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว

เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง แต่ละชั่ วโมง

ถูกใช้ไปแลกกับอาหารสิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ

แค่เพื่อตอบสนองกิเลสส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออยๅก

ให้มีหน้ามีตาในสังคม ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือย

หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน

แต่ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก

“คนที่รักเพิ่มขึ้นบนความพย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงิ นมากหรือน้อยไม่สำคัญ ที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู รถหรู

ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดี ดูเท่ แต่ถ้าความสามารถ

และรๅยได้เรายังไม่พอ อย่ๅใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดือดร้อนก็มี

เพราะเขามีกำลังซื้อ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนั้น ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต

ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณ จะเป็นตัวตัดสินว่า คุณจะกล้าเชื่อมั่น

ในอะไรสักอย่ๅงไหม กล้าที่จะเดินสวนทาง กับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้ๅเชื่ออะไรสักอย่ๅง คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย

แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทุกอย่ๅงก็คงเป็นไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคมนั้นพาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 แนวคิดดีของคนหาเงินเก่ง หาเงินได่เร็ว

แนวคิดที่1: มองหารายได้เสริมจากสิ่งที่ชอบ แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อย ากจะทำ และค…