Home ข้อคิด เคล็ดลับเหล่านี้ช่อยให้คุณดูไม่แก่เลย แม้อายุมาก

เคล็ดลับเหล่านี้ช่อยให้คุณดูไม่แก่เลย แม้อายุมาก

1. ไม่เที่ยวดื่ มน้ำ สะอาด ทาครีม กางร่ม ทำให้ตัวเองดูดี ฯลฯ

2. อย่าเรียกคนอื่น ว่ามนุษย์ลุง เฒ่าหั ว งู หรือมนุษย์ป้า

3. อย ากทำอะไรใ ห้รีบ อย ากเป็นหมอ ดู ใ ห้ ไปเรียน

ดูห ม อ อย ากเต้น รำให้ไปเรียนเต้นรำ

4. ละทิ้งลาภยศ สร รเสริญ

5. อย่าเข้าสังคมที่อึ ดอัด แม้สังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสียงเพียงใด

6. มีความหวัง มีความฝัน มีจินตนาการ

7. เลือกมีเพื่อนสนิท น้อยๆ ดีกว่ามีเพื่อนเยอะแต่ไม่สนิท

8. เลิกคิดที่จะให้คน อื่นเข้าใจเรา คนที่ไม่เข้าใจเราปล่อยไป

เพราะเราไม่ว่าง และ เราไม่อย ากแก่

9. ทำ ฟั น ใ ห้สวยเส มอสุขภาพ ฟั น ต้ องดี เวลายิ้มจะได้สดใส

10. ไม่อ้ วนไม่ผอมเกิ นไป

11. หาความรู้ฝึกทักษะ ใหม่ๆ ให้กับตัวเองเสมอ ไม่ต้องเก่งเอาที่ทำแล้วสบายใจดีที่สุด

12. อย่าลืมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจ ออกย าวๆ ทำหัวใจให้เต้ น ช้าๆ

13. อยู่กับใครแล้วเครี ย   ด แล้วหัวใ จเต้นไม่เป็นจังหวะ

เพราะไม่สบายใจ ขอให้ออกห่าง เลิกอยู่ใกล้ๆ คนคนนั้นไปเลย

14. ทำตัวเหมือนพระธ า ตุแช่แห้ง คือแวดล้อมด้วยน้ำแต่ไม่เปียก แวดล้อมด้วยกิเลส

และความ ชั่ ว ร้ าย แต่ไม่ทำบ าปและไม่ ชั่ ว ร้ ายเหมือนเขา มาถึงตรงนี้ได้

แสดงว่าตั้งใจที่จะไม่แก่  แบบจริง ๆจังๆ แล้วล่ะ

15. อย่าดัดผม อย่ายีผม อ ย่าฉี ด สเปรย์

16. มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า  สวยสะอาดเสมอ ผิวเนื้ อดีพอๆ กับใบหน้า

17. หัวเราะบ่อยๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

18. อย่าสวม สร้อยทอง

19. นั่งเดิน ตัวตรงเสมอและมั่นใจในตัวเองด้วย

20. การใช้เงิน เพื่อตัวเอ ง

21. มีอารมณ์ขัน อารมณ์ดี

22. หมั่นออกกำลังกายเบ าๆ ทุกวันเป็นประจำ

23. อ่านข่ าว ตามข้อมู ลข่  าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ

24. อย่าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อ ผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยดูบ้าง

25. ไม่กลั วเทคโนโลยี ที่ม าใหม่

26. อย่าพูดจา วกไปวนมา  ซ้ำซ าก

27. ออกงานกลางคืน แต่งตั วสวยๆ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดี ดูหนังฟังเพลง

รอบค่ำ เพื่อบรรย ากาศ แต่งตัวงามๆ ดินเน่อร์ดื่ มเบาๆ ก่อนหรือหลังภาพยนตร์เลิก

28. รู้จักนิ่ง ฟังคนอื่นซะบ้าง

29. อมยิ้มไว้แม้ไม่มีใครมอง  ร่องที่มุมปาก จะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง

30. จงมีความรัก

31. เวลาไม่มีอะไ รทำ อย่าคิดฟุ้งซ่าน ให้นอนพักเมื่อตื่นมาจะสดชื่น

อารมณ์ดี หน้าสว ยผิ วสวย

32. อย่าหม กมุ่นเ รื่องอดีตที่ผ่านมา

33. อย่ายุ่งเรื่องชา วบ้าน อย่านินทาว่าร้ า ยเขา

34. ไม่แต่งหน้าสีสั นจัดจ้าน อย่าใส่ขนตาปล อม อย่าเขียนขอบตาสีดำ

35. อย่าจี บ ปากจี บ คอ รอบๆ ริ มฝิปากจะได้ไม่ย่น

36. อยู่กับปัจจุบันคิ ดถึงอนาคต และจงลืมอดีต

37. ดูแลตัวเองดีๆ อ ย่า ดู ถู กตัวเองว่าแก่แล้วไม่สำคัญ

38. หลงรักภรรย าห รือสามีตัวเองบ่อยๆ

39. พูดท ะลึ่ งบ้าง จ ะได้มีสีสัน

40. หัดปฏิเสธไม่ทำไ ม่ไปไม่เอาซะบ้าง สิ่งที่ไม่ชอบ

ไม่อย ากได้ที่ที่ไม่อย  ากไปโดยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องเกรงใจใครก็ได้

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…