Home ข้อคิด เคล็ดลับ 10 ข้อ การเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง..ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

เคล็ดลับ 10 ข้อ การเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง..ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกๆอย่าง

เท่าเทียมกัน กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไรผู้หญิง ก็ทำอย่างนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดง 1ความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้

นำเงิ นไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม

ซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น

ก็จะพย าย ามอดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ

ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ

จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่น

หรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูงผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่ เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอ ลงมือทำจะมาพร้อม กับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออกทั้งทางกริย า ท่าทางล้วน เด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอ ของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญ

กับครอบครัว เป็นอย่างมากมายถึงแม้ จะพย าย ามทำงานอย่างหนักและ

มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่าง ไม่เสียสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง

แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผน

การทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน

ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์

เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไป ให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่นการทำงานหนักช่วยพัฒนา

ความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว

ผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่นอย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่า

ตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอ จะทำงานอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ

รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงาน ที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง

จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรักผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจาก จะทำให้ดูแย่แล้ว

ยังเสียเวลาไป โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ

ไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกันแบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้ าย คนอื่นคนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต

พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมาย ที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่ง ต้องแสดงความสามารถและ

ความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

หลายคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถที่โดดเด่น

รู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้น

หากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ

เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง และสตรอง

เป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ขอขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…