Home ข้อคิด (เตือนสติดีมาก) คน จี นสมัยก่อน ย้ายมาไทยค้าขายร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการเร็ว แต่คนไทยกลับไม่รู้มาก่อน

(เตือนสติดีมาก) คน จี นสมัยก่อน ย้ายมาไทยค้าขายร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการเร็ว แต่คนไทยกลับไม่รู้มาก่อน

ในปัจจุบันนี้นะ น่าเป็นห่วง นั่นก็เพราะว่า เมื่อคน อินเดีย เวียดนาม จีน อพยพมาไทย และ

อีกอย่างคือกลับได้ดีซะด้วยแต่คนไทย คงเป็นลูกจ้าง อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลย

เมื่อ 100 ปีก่อน : คนจีน หนีความย ากจนอดอย าก มา เมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบเป็นกุลี

แบกข้าวสา ร ล าก รถ ฯลฯคนไทย ดู ถู ก เรียก “ไ อ้เจ็ ก”แต่คนจีนขยันไม่เกี่ยงงาน อย ากเป็นเจ้าของ

กิจการ อย ากเป็นพ่อค้าและคนไทย นี่แหละชอบสบายอย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับร าชการ มียศ มีสี มีเกียรติ

จนมาถึงวันนี้ คนจีนร่ำรวยเป็ นเจ้าของกิจการเยอะแยะ(คนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนจีน)

50 ปีก่อน คนอินเดีย : คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาที่เมืองไทยเป็ นคนขายนมแพะ เป็นย าม

ขายถั่วคนไทยดู ถู กเรียก “ไ อ้บัง”คนอินเดียนั้นขยัน เจียมเนื้ อเจียมตัว ประหยัด ออม อดทน ไม่ยอมเสี ย

เปรียบจนวันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการ มากมายในไทยทั้งร้าน เจ้าของโรงงาน ขายผ้า(

คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย)

และ 30 ปีก่ อน คนเวียตนาม : อพยพมาไทย นั่นเพราะหนีสงค ร า ม มาเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างทำประมง

ซ่อมรถทำน าคนไทย ดู ถู ก เรียก “ไ อ้แ กว”จนวันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน และภ าคตะวันออกคนเวียตนาม

เป็นเจ้าของกิจการมากมายส่วนคนไทยน่ะเหรอ เป็นลูกจ้าง เขาตามเคยวันนี้ คนเขมร ลาว พม่ า เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง

ทั้งไม่ถูกต้อง เพราะ A E C เปิดรับค่ าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม

เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนไทย ดู ถู กเรียก “ไ อ้เขมร”สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีก 20 ปีข้างหน้า

ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามาเขาคงเป็นเจ้าของกิจการกันหม ดเหมือนที่เคยเกิ ดขึ้นกับ คนจีน คนเวียดนาม

คนอิน เดียและ คนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้าง คนเ ข ม ร คนพม่ า คนลา วนี่คือคนไทย แท้ๆ นะ ทำไมกัน คนไทย

มีความรู้ มีฝีมือแร งงานที่ดีแต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่าเลยล่ะงานหนักหน่อย ท้อ ออก งานเหนื่ อยหน่อย

บ่น งานมากหน่อย บอกค่าจ้ างถูก ไม่คุ้ม ลาออกน่ าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุก ไม่อดทนไม่พึ่งพาตัวเอง รักสบาย

ชอบหรูหราเลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วั ตถุนิยมขายที่ดินปู่ย่ าต ๅ ย า ย กิน ขออย่ าให้เป็นเช่นนี้เลย

เรามีฝีมือ มีทักษะดี ไหวพริบดี ฉลาด เอาตัวรอดเก่งเราจงนำมันออกมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ดีกว่า รักกันไว้เถิดคนไทย

อย่ าให้ อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกหนี้ ต่างชาติใน A E C เลย..เรียบเรียง คิดกลับด้าน

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…