Home ข้อคิด เทคนิค การเป็นลูกน้อง เอาชนะใจหัวหน้าให้รักเอ็นดู

เทคนิค การเป็นลูกน้อง เอาชนะใจหัวหน้าให้รักเอ็นดู

ลูกน้องที่ดีที่สามารถเอาชนะใจ หัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการ

ของหัวหน้าและตอบสนอง เนื้องานให้ถูกต้อง ตามความต้องการของหัวหน้า

เมื่อเราสามารถเอาชนะใจของหัวหน้างานได้แล้ว อนาคตในการทำงานของเรา

ก็จะรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

รวมถึงเงิ นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น อีกด้วยวิธีเอาชนะใจ

หัวหน้างานนั้น คือเราต้องรู้เสียก่อนว่า หัวหน้าหรือนายจ้างของเรานั้น

ต้องการอะไรจากเรา เพราะการที่จ้างเรามาทำงานนั้น

หัวหน้าก็ต้องการ ให้เราทำงานให้ตรงกับความต้องการ

ของเขาแล้วจะรู้อย่างไรว่า หัวหน้าต้องการอะไรแน่นอน

สิ่งที่หัวหน้าต้องการนั้นมิใช่ การประจบสอพลออย่างแน่นอน

เพราะนั่นมิได้หมายถึง การสร้างผลงานที่มีคุณค่าหรือ

สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรคือ

“เนื้องานที่มีคุณค่า”สามารถสร้างประโยชน์ และความสำเร็จให้แก่องค์กร

ต่างหากและต่อไปนี้ คือคุณสมบัติที่ดีของลูกน้อง

ที่หัวหน้าหรือนายจ้างทุกคนต้องการ

1.หมั่นเรียนรู้งานในหน้าที่

ต้องมีความขยัน หาความรู้เพิ่มเติม ในงานที่ทำอยู่เสมอ

ความรู้ที่มีจะได้เพิ่มพูน และทันสมัยอยู่เสมอ

ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2.ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ต้องรู้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง คืออะไรแล้วทำมันอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง

ให้สมกับตำแหน่งงาน ที่ได้รับหรือหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป

3.ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีหัวหน้างานคนไหน หรอกที่ชอบลูกน้อง ที่ปฏิเสธงาน

ที่มอบหมาย ให้ทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เช่น

งานย าก งานมาก งานเหนื่อย งานหนัก งานไม่ถนัด

ทำไม่ได้ทำไม่ไหว ทำไม่เป็นไม่เคยทำมาก่อน เมื่อได้รับมอบหมาย

ได้ทำแล้วต้องหาวิธี ทำให้ได้ ทำไม่ได้ ก็ต้องพย าย ามค้นหา

วิธีการสอบถามคนที่มีความรู้ ไม่ใช่ปฏิเสธและผลักภาระหน้าที่นี้ไป

ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นทำ

4.มีความรักในงานที่ทำ

หากเราทำงานด้วยความรัก ในเนื้องานและหน้าที่ผลงาน

ก็จะออกมาดีเป็นที่ถูกใจของหัวหน้า และหากเราขาดความรัก

ในงานที่ทำแล้วละก็ แน่นอน ผลงานที่ออกมา ก็จะไม่ดีเท่าที่ควร

เราจึงต้องมีความรัก ในงานที่ทำ และทำงานด้วยจิตวิญญาณ

5.มีทัศนคติเชิงบวก

หัวหน้าต้องการลูกน้อง ที่มีทัศนคติเชิงบวก เพราะนั่นหมายความ

รวมถึงเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการทำงานลูกน้อง

ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

มากกว่าจะหลีกเลี่ยงปัญหา

6.ไม่ทำในสิ่งที่หัวหน้าไม่ชอบ

ประเด็นนี้ต้องอาศัย ระยะเวลาในการสังเกต ว่าหัวหน้าของเรานั้น

ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยง

ไม่กระทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เช่นไม่ชอบลูกน้องขี้เกียจ

เราก็ต้องขยันไม่ชอบลูกน้อง ที่มาทำงานสาย เราก็ต้องมาทำงานเช้าขึ้น

ไม่ชอบลูกน้อง ที่จับกลุ่มนินทาเรา ก็ต้องไม่จับกลุ่ม ไม่ชอบลูกน้อง

ทำงานเอาหน้า เราก็ต้องทำงานในหน้าที่ รับผิดชอบ

ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังอย่างสม่ำเสมอ ไม่ชอบลูกน้อง

ขาดความรอบคอบ ในการทำงาน เราก็ต้องเพิ่มความละเอียด

ถี่ถ้วนในการทำงานให้มากขึ้น

7.ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้

ลูกน้องที่ไม่เกี่ยงงานทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ถึงแม้ว่างานนั้น จะหนักก็ไม่หวั่นไหว พร้อมที่จะทำให้สำเร็จลุล่วง

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ลูกน้องแบบนี้หัวหน้ารักหมดใจเลย

8.มีความรับผิดชอบ

หัวหน้าทุกคนชอบลูกน้อง ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานของตน

ในที่นี้หมายถึง ทำงานให้สำเร็จ ตามกำหนดเวลา

หรือทำงานให้ตรงตามที่หัวหน้าสั่งงาน

9.ทำงานโดยไม่ต้องควบคุม

หมายถึงรับผิดชอบในงานของตนเอง โดยที่หัวหน้า

ไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชยอยู่ตลอดเวลา

เพราะเราขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

10.มีความตั้งใจในการทำงาน

ทุ่มเททำงาน ด้วยความตั้งใจ ไม่เกียจคร้าน ในการทำงาน

เวลางานก็คือเวลางาน ไม่จับกลุ่มนินทา เล่นเน็ต เล่นเกม

แชทไลน์หรือทำอะไรก็ตาม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ของตนเอง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีหัวหน้าคนไหนหรอกครับ

ที่ชอบลูกน้องที่เอาเวลาทำงานไปทำเรื่องส่วนตัว

11.เชื่อฟังคำสั่ง

อันนี้สำคัญมาก ลูกน้องที่ดี ต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้า หากไม่เชื่อฟัง

ก็จะกลายเป็นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การเชื่อฟัง

ไม่ได้หมายถึงห้ามเถียง ห้ามคิด ต่างแต่คือการทำความ

เข้าใจในสิ่งที่หัวหน้าต้องการให้ได้ และปฏิบัติตาม

แต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจ หรือมีความเห็นต่าง

หรือมีข้อคิดดีๆ มานำเสนอก็ต้องชี้แจง

และทำความเข้าใจร่วมกันเพราะปฏิบัติในสิ่งนั้น

ให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้า

12.สามารถแก้ปัญหาได้เอง

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้น เราก็ต้องคิดวิธีแก้ไข ด้วยตัวเอง ให้ได้เสียก่อน

อย่าเอาแต่อาศัย การแก้ไขปัญหา จากหัวหน้าอย่างเดียว

เพราะการที่หัวหน้าจ้างเรามาทำงานนั้น ก็เพราะต้องการให้เรา

มาช่วยแก้ไขปัญหาให้เขา ไม่ใช่ให้หัวหน้า ต้องมาคอยแก้ไข

ปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลา

13.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ความกระตือรือร้น ในการทำงานของเรา จะฉายเด่นชัดอยู่กับการมองเห็น

ของหัวหน้างาน ไม่มีหัวหน้าคนไหน ที่ไม่ชอบลูกน้อง

ที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น

14.มีความรู้รอบตัว

เก่งแต่งาน แต่ไม่เก่งสถานการณ์ รอบตัวไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง

เศรษฐกิจหรือไม่สนใจ ความเป็นไปของสังคมแบบนี้

หัวหน้างานเราก็คงไม่ปลื้มสักเท่าไรนัก

15.รายงานความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ

หากหัวหน้ามอบหมายงาน ให้เราปฏิบัติหัวหน้า ก็ย่อมปรารถนา

ที่จะทราบความคืบหน้าของงาน ว่าความสำเร็จในงานที่มอบหมาย

ให้เรานั้นไปถึงไหนแล้ว อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำงาน ทวนสอบงาน

และหรือหากมีสิ่งใด ที่ต้องการปรึกษา หารือก็ใช้ช่วงเวลา

ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ และหัวหน้าก็จะเห็นความตั้งใจ

ทำงานความรอบคอบความรับผิดชอบในงานของเราด้วย

16.อยู่ในกฎระเบียบ

สิ่งที่หัวหน้าคาดหวัง ในตัวลูกน้อง อย่างหนึ่งคือการรักษากฎระเบียบ

ของบริษัทฯหรือองค์กร ไม่ทำการฝ่าฝืน หรือสร้างความไม่เป็นระเบียบ

ให้กับสังคมการทำงาน

17.มีความคิดสร้างสรรค์

ในการเชื่อฟังคำสั่งก็ดี ปฏิบัติตามคำสั่งก็ดี แต่การที่มีความคิดดีๆ

มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

ฉะนั้นการทำงานที่ดีนั้นก็ต้องคู่กับการนำเสนอ

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยมีใช่รอทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียว

18.ให้เกียรติ

คือให้เกียรติความเป็นหัวหน้าของเขา ด้วยการไม่พูดลับหลัง

ในเรื่องที่ไม่ดี ไม่นินทาว่าร้า ย (แม้บางเรื่องจะมีมูลความจริงก็ตาม)

เราต้องเคารพหัวหน้าทั้งต่อหน้าและลับหลัง นอกจากจะให้เกียรติหัวหน้างานแล้ว

เรายังให้เกียรติตัวเราอีกด้วย

19.รักษาเวลา

ตรงต่อเวลาในเรื่องของการปฏิบัติงาน และเรื่องของเนื้องาน

คือสิ่งที่หัวหน้างานต้องการในตัวลูกน้องของเขา ลูกน้องที่ขาดวินัย

ในการทำงานและไม่รู้จักรักษาเวลานั้นถือว่า

เป็นลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องอย่างมากคนนึงเลยที่เดียว

20.มีความซื่อสัตย์

ไม่มีหัวหน้างานคนไหน อย ากให้ลูกน้อง มีความไม่ซื่อสัตย์

ในการทำงาน ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี

ควรต้องมีซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่น

21.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ต่อให้เราเก่งงานแค่ไหน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแย่

ก็สร้างความลำบากใจ ให้กับหัวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นจงสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

กับเพื่อนร่วมงานไว้เสีย นอกจากจะเป็นที่รักของหัวหน้าแล้ว

ยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

22.ทำให้หัวหน้าอย ากใช้งานเรา

จงอย่ากลัวงานหนัก อย่ ากลัวงานมาก เพราะยิ่งมาก เรายิ่งได้เยอะๆ ได้ทั้งผลงาน

ได้ทั้งความไว้วางใจ รวมถึงงานย ากๆด้วย หากเราทำได้ เราก็จะทำให้หัวหน้า

ประทับใจในตัวเรา มองว่าเราเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้

ฉะนั้นจงสร้างความกระตือรือร้น ในการทำงาน สร้างความอย ากทำงาน

ทำตัวให้ขยันขันแข็ง ไม่ทำหน้าเบื่อหน่ายเมื่อได้รับ มอบหมายงานไม่ว่างาน

จะมาก งานจะย าก นั่นจะทำให้หัวหน้าประทับใจ ในตัวเรา และมอบหมายงาน

ที่สำคัญๆให้เราทำ รวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้า

ในงานและการเลื่อนขั้นเลื่อน ตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรา

จะเอาชนะใจหัวหน้างานอย าก เราสามารถเป็น ในสิ่งมี่หัวหน้าต้องการได้

เท่ากับเราได้เข้าไป “นั่งอยู่ในหัวใจของหัวหน้างาน”แล้วเพราะหัวหน้าเขา

ได้ประจักษ์แล้วว่า เราเป็นลูกน้องที่มีความตั้งใจ ทำงานขยันขันแข็ง

สามารถไว้วางใจได้ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ ในองค์กรแห่งนี้

ขอบคุณที่มา : BestLife

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…