Home ข้อคิด เป็นคนเก่ง ได้แต่อย่าอวด เพราะความอวด มักพาให้แพ้พ่าย

เป็นคนเก่ง ได้แต่อย่าอวด เพราะความอวด มักพาให้แพ้พ่าย

ชีวิตคนเราพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมาย และเรื่องราวมากมาย

ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก็กลับมาเกิดขึ้นทับซ้อนกัน ในยุคปัจจุบัน

ที่เรากล่าวกันว่า“ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย” ความสำคัญของประวัติศาสตร์นั้น

คือการทำหน้าที่เป็นบทเรียนของคนในปัจจุบัน สิ่งใดดีให้เอาเยี่ยงอย่าง

สิ่งใดเล วร้า ยอย่าได้เจริญรอยตาม จีนโบราณกล่าวว่า

“โอหังมักพาให้แพ้พ่าย”นั่นหมายความว่าความบ้าระห่ำ ความอวดดีความจองหอง

และโอหังคือเหตุแห่งความล้มเหลวของชีวิตมนุษย์ เรื่องราวของคนโอหัง

ที่สุดท้ายต้องพบกับจุดจบของความพ่ายแพ้นั้นมีมาก

ความโอหังทำให้มองไม่เห็นหัวของคนอื่น ประเมินกำลัง

ของตนว่าอยู่เหนือผู้อื่น ในประวัติศาสตร์ของจีนฌ้อปาอ๋อง

ผู้มากความสามารถแต่เพราะความโอหัง สุดท้ายต้องจบชีวิต

ด้วยการเชือดลำคอตนเองในสงครามไกเซี่ย “คนโอหังมักถูกความโอหังข องตนทำลายตนเอง”

ดังนั้นความโอหังปกครองคนไม่ได้ มีเพียงคุณธรรมเท่านั้น ที่ผู้คนยินยอมกราบกรานศิโรราบด้วยหัวใจ

เซอร์ไอแซกนิวตัน บิดาแห่งวิทย าศาสตร์แรก เริ่มของความสำเร็จนั้น

มีผู้คนมากมาย ที่สรรเสริญเขาแต่เขากลับบอกแก่ทุกคนว่า

“ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองผมยังไง แต่ผมมองตัวเองว่า ไม่ต่างอะไรจากเด็กน้อย

ที่วิ่งเล่นอยู่บนชายหาด ที่รู้สึกลิงโลดทุกครั้ง ที่ค้นพบก้อนหิน

และเปลือกหอยที่สวยงาม แต่สำหรับความยิ่งใหญ่ ของมหาสมุทร

ที่อยู่เบื้องหน้านั้นกลับไม่รู้เรื่องเอาเสียเลย” บรมครูขงจื้อผู้มีจริย าแห่งความอ่อนน้อม

และไม่อายในการไตร่ถาม การถูกสรรเสริญยกย่อง ว่าเป็นบรมครู

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดเลย เธอเอ๋ยจงจำไว้นะ“ ความอ่อนน้อมทำให้คนเรา

ก้าวหน้าความโอหังทำให้คนเราเสียหาย”

ที่มา นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…