Home ข้อคิด เมื่อแก่ตัวไป ไม่มีใครเลี้ยง “วางแผนการเงินตัวเองได้อย่างไร” ให้อยู่รอด (สอนใจดีมากๆ)

เมื่อแก่ตัวไป ไม่มีใครเลี้ยง “วางแผนการเงินตัวเองได้อย่างไร” ให้อยู่รอด (สอนใจดีมากๆ)

การวางแผนเกษียณ ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการเกษียณอายุการทำงาน

ควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพ ในปัจจุบันของตัวเอง ที่สำคัญคือ

ควรลงมือทำทันทีอย่ารีรอและอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะถ้าคุณมีเป้าหมาย

และแผนเกษียณการทำงานที่ชัดเจน ก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้ว

ยังมีอาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว

เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปี หรือ 60 ปี

การเงิ นธนาคาร มีข้อมูลดีๆ ที่แนะนำ 7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1.เริ่มออมเ งิน

คุณควรเริ่มออมเ งินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออม จะตอบแทนคุณในอนาคต

อาจจะเริ่มจากเ งินจำนวนไม่มาก แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

โดยให้ความสำคัญกับการออม เพื่อการเกษียณเป็นอันดับแรก

พร้อมหมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

2.รู้จักตัวเอง

การเกษียณคือการปล่อยวาง จากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่

ด้วยเ งินก้อน ที่คุณเก็บออมไว้มนุษย์เงิ นเดือน แต่ละคนจะมีแผนการเกษียณ

แตกต่างกันออกไป ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิต ที่ต้องการซึ่งจะสอดคล้องกับเงิ นออม

ที่สะสมมาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณ จึงมีบทบาทสำคัญ

เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงิ นออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ(ProvidentFund)คุณควรใช้โอกาสนี้

ออมเ งินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4.ศึกษาแผนลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผนลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือกแผน

การลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณ จะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะย าว

เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณ ที่มีคุณภาพ และช่วยหลีกเลี่ยงการแบกรับ

ความเสี่ยงที่คุณไม่สามารถ ยอมรับและเข้าใจได้แต่ควรระมัดระวัง

การเปิดรับความเสี่ยงที่น้อยเกินไป เพราะอาจทำให้ย ากต่อการไปถึงเป้าหมาย

5.สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชีลงทุนเป็นกองทุน

เพื่อการเกษียณเพิ่มและแยกกองทุนเพื่อการเกษียณ ออกจากเงิ นลงทุนส่วนอื่นๆ

เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่า ยหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6.เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เ งินจากกองทุน เพื่อการเกษียณก่อนกำหนด เพราะหากคุณ

นำเงิ นในกองทุน เพื่อการเกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ คุณไม่เพียงจะสูญเสียเ งินต้น

ที่ลงทุนแต่คุณยังสูญเสีย ผลตอบแทนที่คุณควรจะได้ในอนาคต

ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7.หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุน

นอกจากการออมเ งินแล้ว การนำเงิ นออมบางส่วนไปลงทุน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษาประเภทของสินทรัพย์การลงทุน เพราะจะช่วยเปิดโอกาส

การลงทุนและช่วยลดความเสี่ยง โดยรวมด้วยการกระจายการลงทุน

ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

ขอขอบคุณmoneyandbanking

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 แนวคิดดีของคนหาเงินเก่ง หาเงินได่เร็ว

แนวคิดที่1: มองหารายได้เสริมจากสิ่งที่ชอบ แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อย ากจะทำ และค…