Home ข้อคิด เรื่องจริงที่คนยุคนี้ อยากอวดรวย ใช้เงินเปลือง เพื่อให้ตัวเองดูดี (เขียนไว้ดีมาก)

เรื่องจริงที่คนยุคนี้ อยากอวดรวย ใช้เงินเปลือง เพื่อให้ตัวเองดูดี (เขียนไว้ดีมาก)

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่า น จากการสำรวจพบว่า..

คนสมัยนี้ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย อวดรวยแม้รายได้น้อย

ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่ โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ

ที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิดๆอยู่

ถ้าคุณมีเงิ นเดือน 15,000 บาท เดือนนึง ทำงาน 22 วัน

วันละวันละ 8 ชั่ วโมง เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมงเป็น 10 ชั่ วโมง

เท่ากับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรง

คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70บาท/ชั่ วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณ

แลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับคุณ

แลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมง

เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ราคา 70,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมง

เพื่อกระเป๋าใบนั้น อายุเฉลี่ยของคนเรา อยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง

ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัว

เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง แต่ละชั่ วโมง

ถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ

แค่เพื่อตอบสนองกิเลสส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออย าก

ให้มีหน้ามีตาในสังคม ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือย

หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่

ประเด็นคือ ถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ ไปกับสิ่งที่รัก

คนที่รักเพิ่มขึ้น บนความพยๅยๅมเท่าเดิม คิดก่อนซื้อดีกว่ๅมั้ย?

คุณมีเ งินมาก หรือน้อยไม่สำคัญ ที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่น

ในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู

รถหรูที่ต้องก้มหน้าก้มตา ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถ และรายได้เรา ยังไม่พออย่าใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดือดร้อนก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อ

แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนั้นทำไป เพราะหน้าใหญ่ใจโต

ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณ จะเป็นตัวตัดสินว่า

คุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างไหม

กล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้าเชื่ออะไรสักอย่าง

คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณ

ไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างก็คงเป็นไปแบบเดิม

ในแบบที่กระแสสังคมพๅไป..ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี

อย่างเช่นตอนนี้ เราควรเก็บเงิ นเอาไว้บ้าง

เพราะหากเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีเหตุจำเป็น

ให้ต้องใช้เงิ นขึ้นมา เราจะได้มีเงิ นสำรองเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต

 

ขอขอบคุณ:beautiinfo.com

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…