Home ข้อคิด โรงเรียนที่ดีก็ยังไม่ดีเท่า พ่อแม่ที่ดี เรื่องนี้สำคัญมาก

โรงเรียนที่ดีก็ยังไม่ดีเท่า พ่อแม่ที่ดี เรื่องนี้สำคัญมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่

มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียนมากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน เป็นกังวลไม่น้อย

เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆของตัวเอง

พ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูกได้ เข้าโรงเรียนอินเตอร์

ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรร

ครูที่มีคุณภาพชั้นดี หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

หรือไม่ก็พย าย าม ให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนชื่อดัง

เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด

เพราะคิดว่านี่คือการรับประกัน ความสำเร็จในอนาคตของลูก

แต่จากงานวิจัย ของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบ กับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่ง ในรัฐต่างๆพบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน

แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า

นักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่

ให้ความเอาใจใส่ ดูแลในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า

เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนดีสภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ

ในด้านการเรียนของลูก ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้

วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น

ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทาน เวลาลูกทำการบ้าน

ให้กำลังใจมีการพูดคุยเรื่องกิจกร รม ของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่

เข้าไปร่วมกิจกร รมกับทางโรงเรียนมากน้อย แค่ไหนการที่พ่อแม่ มีเวลาเอาใจใส่

พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อสัญญา ให้ลูกรับรู้ว่า

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา โดยปัจจัย ต่อการเรียนรู้

จากพ่อแม่นี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูก

ยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น

นักวิจัย วัดระดับจากคะแนน ที่พ่อแม่ให้กับคุณครู มาตรฐานการเรียน

การสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียน ในการทำกิจก รรม

นอกห้องเรียนและกิจก รรมกีฬา การสื่อสารระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครองและโรงเรียน ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเกเรเป็นต้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ก แต่ละคนเป็นระยะย าว

โดยวัดคะแนนสอบ ในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การอ่ านวิทย าศาสตร์

และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียน และปัจจัยจากพ่อแม่

มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่า

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่า และนำไปสู่การ

ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน

“การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ ควรตระหนักในความสำคัญ

ของตัวเองให้มากขึ้น ว่าพ่อแม่สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้

และควรเอาใจใส่ ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก

เข้าร่วมกิจก รรมของโรงเรียน และให้ความสนใจ พูดคุยกับลูก

เรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญ

กับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า การลงทุนลงแรง

ในการพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

 

ขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรทำ จะดูสวย ดูมีคุณค่า และดูแพง

1.ทำทุกอย่างให้เต็มที่ คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงท…