Home ข้อคิด โรงเรียนที่ดี..ยังไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ที่ดี ตัวอย่างที่ดีให้ลูก เรื่องนี้มันสำคัญกับลูกมาก

โรงเรียนที่ดี..ยังไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ที่ดี ตัวอย่างที่ดีให้ลูก เรื่องนี้มันสำคัญกับลูกมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่

ดูแลของพ่อแม่มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียน มากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคนเป็นกังวลไม่น้อย

เรื่องการพย าย าม สรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆของตัวเอง

พ่อแม่หลายคน พย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดี

หรือมีอุปกรณ์การเรียน การสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย ามให้ลูกกวดวิชา

เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่า

นี่คือการรับประกันความสำเร็จในอนาคตของลูก

แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐ นอร์ทแคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน

แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองมากกว่า

นักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่

ให้ความเอาใจใส่ ดูแลในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบ

ได้ดีกว่าเด็กนักเรียน ที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี

แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์

ว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง เชื่อมั่นในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน

พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจ

มีการพูดคุยเรื่องกิจกร รมของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม

และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกร รมกับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญา ให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับพวกเขา โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้ จากพ่อแม่นี้

จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา

ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน

ที่พ่อแม่ให้กับคุณครู มาตรฐานการเรียน การสอนของโรงเรียน

โอกาสของนักเรียนในการทำกิจกร รมนอกห้องเรียน และกิจกรร มกีฬา

การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียน ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเกเรเป็นต้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ทำการติดตามผลการเรียนของเด็กแต่ละคน เป็นระยะย าว

โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

การอ่ านวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์ พวกเขาพบว่าปัจจัย

จากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็ก

แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า

และนำไปสู่การประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน

“การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น

ว่าพ่อแม่สามารถ ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ

ด้วยการหมั่นตรวจสอบ การบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกร รมของโรงเรียน

และให้ความสนใจพูดคุยกับลูก เรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญ

กับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า การลงทุนลงแรง ในการพย าย าม

ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 แนวคิดดีของคนหาเงินเก่ง หาเงินได่เร็ว

แนวคิดที่1: มองหารายได้เสริมจากสิ่งที่ชอบ แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อย ากจะทำ และค…