Home ข้อคิด โรงเรียนที่ดี..ไม่เท่า การเป็นพ่อแม่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เรื่องนี้มันสำคัญมาก

โรงเรียนที่ดี..ไม่เท่า การเป็นพ่อแม่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก เรื่องนี้มันสำคัญมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่

มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียน มากกว่าการเรียนหนังสือ

ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน เป็นกังวลไม่น้อย

เรื่องการพย าย าม สรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆของตัวเอง

พ่อแม่หลายคน พย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียน

อินเตอร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง

เนื่องจากคัดสรรครูที่มีคุณภาพชั้นดี หรือมีอุปกรณ์การเรียน การสอนครบครัน

หรือไม่ก็พ ย าย ามให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง

เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด

เพราะคิดว่านี่คือ การรับประกันความสำเร็จ ในอนาคตของลูก

แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ท แคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ของโรงเรียนแต่กลับเป็นความเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองมากกว่า

นักวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแล

ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กนักเรียน

ที่เรียนโรงเรียนดีสภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้นนักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนน ความสัมพันธ์ว่า

พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทาน

เวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุย เรื่องกิจกรร มของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม

และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจก รรม กับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่ มีเวลาเอาใจใส่พูดคุย เรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญา ให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับพวกเขา โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งโดย

เฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น

นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน ที่พ่อแม่ให้กับคุณครู มาตรฐาน

การเรียนการสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียน ในการทำกิจกรร มนอกห้องเรียน

และกิจกร รมกีฬาการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและโรงเรียน

ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ก

แต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

การอ่า นวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียน

และปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเด็ก

แต่เห็นได้ชัดว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น

สำคัญกว่า และนำไปสู่การประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้

มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน “การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่

ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น

ว่าพ่อแม่ สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้

และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบ

การบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกรร มของโรงเรียน

และให้ความสนใจ พูดคุยกับลูก เรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

นั่นคือให้ความสำคัญ กับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่

มากกว่าการลงทุนลงแรง ในการพย าย ามให้ลูก

ได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรทำ จะดูสวย ดูมีคุณค่า และดูแพง

1.ทำทุกอย่างให้เต็มที่ คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงท…