Home ข้อคิด ให้ลูกอยู่โรงเรียนดี ก็ยังไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูก เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆ

ให้ลูกอยู่โรงเรียนดี ก็ยังไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูก เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียน มากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน เป็นกังวลไม่น้อย

เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆของตัวเอง

พ่อแม่หลายคน พย าย า มให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดี

หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย าม

ให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือ

การรับประกันความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัย

แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบ

กับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน จากโรงเรียนประมาณพันแห่ง

ในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ

ในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ของโรงเรียนแต่กลับเป็น

ความเอาใจใส่ดูแล ของพ่อแม่ ผู้ปกครองมากกว่านักวิจัยพบว่า

เด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

เท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัว ที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ ดูแลในด้านการเรียนของลูก

จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กนักเรียน ที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี

แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียน ของลูกความใส่ใจของพ่อแม่นั้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง

เชื่อมั่นในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทาน เวลาลูกทำการบ้าน

ให้กำลังใจมีการพูดคุย เรื่องกิจกร รมของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม

และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกร รม กับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียน กับลูกอย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญา ให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับพวกเขาโดยปัจจัย ต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพ ของโรงเรียนนั้น

นักวิจัยวัดระดับจากคะแนนที่พ่อแม่ให้กับคุณครู มาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน

โอกาสของนักเรียนในการทำกิจก รรม นอกห้องเรียนและกิจก รรมกีฬาการสื่อสาร

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ทำการติดตามผลการเรียน ของเด็กแต่ละคน เป็นระยะย าว

โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การอ่า นวิทย าศาสตร์

และประวัติศาสตร์ พวกเขาพบว่าปัจจัย จากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่

มีความสำคัญ ต่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กแต่เห็นได้ชัดว่า

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า และนำไปสู่การประสบความสำเร็จ

ในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน

“การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเอง

ให้มากขึ้นว่าพ่อแม่สามารถ ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้

และควรเอาใจ ใส่ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจ สอบการบ้านของลูก

เข้าร่วมกิจกร รมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับลูก

เรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญ กับบทบาทหน้าที่

ของพ่อแม่มากกว่าการลงทุน ลงแรงในการพย าย าม

ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

 

ขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…