Home ข้อคิด ไม่เจอกันง่ายๆ 7 ลักษณะคนเก่ง ที่แอบแฝงอยู่ในที่ทำงาน

ไม่เจอกันง่ายๆ 7 ลักษณะคนเก่ง ที่แอบแฝงอยู่ในที่ทำงาน

1.ปรับตัวได้ดีในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัว กับสภาพแวดล้อมเหล่านั้น

ทั้งยังเต็มใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น นั้นซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคน

ที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆกับงานเดิมๆ

2.เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ในการทำงาน ทั้งยังแสดงออก ให้เห็นถึงความพย าย าม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ หากงานมีปัญหา ก็พย าย ามหาทางแก้ไข

และเวลาที่ได้รับมอบหมายงานให้ แล้วมักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3.การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบๆ เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้าง

ไม่ตั้งแง่ ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ

เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4.ความคิดเป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5.การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จ

ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างนึง คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับหรือคอยตามงาน

6.ทำมากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง หรือต้องให้สั่งหลายๆรอบเช่นหัวหน้า

ให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอด ออกมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้

ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวน และสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วย

7.การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

ฉะนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง บางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว

จะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีม

ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้

ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงาน ที่ใดจากเดิมที่องค์กร ต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ

แต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่าย ที่สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

ที่มา:jobbkk

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…