Home ข้อคิด 10 นิสัยสาวฉลาด มีน้อยลงเรื่อยๆในสังคมยุคนี้

10 นิสัยสาวฉลาด มีน้อยลงเรื่อยๆในสังคมยุคนี้

1.พวกเขาสามารถให้เหตุผลต่างๆ ไ ด้ดีเสมอ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้จากคนเก่งๆ คือพวกเข าไม่ได้ มีแค่ความสามารถส่วนตัวแค่นั้นแต่พวกเขา จะอธิบายถึงสิ่งต่างๆ

อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้เสมอ ส่วนหนึ่ง เพราะการที่เขาสามารถเข้าถึงเหตุผลได้ดีกว่าใคร ด้วยกระบวนการคิดของพวกเขา

ที่รอบคอบเป็นระบบ จนสามารถเข้าถึง หลักการและ บ ร ร ย า ย มันออกมาได้อย่างสร้างสรรค์

2. ไม่ได้รู้คำตอบ ไปทุกเรื่องหรอก 

พวกคนเก่งฉลาด ไม่ได้ปราดเปรื่องทุ กๆ เรื่องหรอก และการที่จะมีใครสักคนบอกว่าตัวเองรู้ไปทุกอย่าง

สังเกตได้เลยว่า คนๆ นั้นจะมีอิโก้ แล ะพร้อมจะโต้เถี ยงออกมาด้วยเหตุผลอันส่วนตัวล้วนๆ ไม่มีความชัดเจนซะส่วนมาก

บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงว่าเ ป็นผู้รู้จริง มันคือการแสดงตัวว่า เป็นผู้ที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ๆ ซะมากกว่า

3. เรียนรู้จากความผิดพลาด ที่ผ่ านมา

พวกคนเก่งและฉลาด ก็ผิดพลาดไ ด้ นักธุรกิจหลายคนเคย ล้ ม เ ห ล ว แต่เหตุการณ์เหล่านั้นได้ให้บทเรียนกับพวกเขา

ได้กลับมานั่งตรึกตรองดู จนรู้ว่าจะ ต้องคิด และทำสิ่งใหม่ๆ ยังไงในอนาคตเพื่อแก้ไข

เพื่อมองหาโอกาสที่ดีกว่า ที่พวกเ ขาได้พบพานมา และนั่นเป็นสิ่งที่เรา ควรจะทำตาม

4. พวกเขาจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้ มค่าที่สุด

คนเก่งคนฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย แต่เค้าคือคนที่รู้ว่า สิ่งของรอบตัวที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ยังไง

ให้คุ้มค่าที่สุด จะทำยังไงให้สิ่งที่ มีอยู่เหล่านั้นถูกใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ได้อย่างไรบ้างซึ่งมันจะดีมาก ถ้าเราเริ่มสังเกต มองออกว่าของที่เรามีอยู่ สามารถทำอะไรได้บ้าง

5. พวกเขา จะไม่ตามกระแ ส 

คนเก่งและฉลาดอาจจะไม่ต่อต้ า นการเห่อ  ของเทรนด์อะไรทั้งนั้น ในหลายๆ ครั้งกระแ สเหล่านี้จะทำให้คนเรา

หลุดโฟกัสไป มันจึงจะดีกว่าหากเรารู้ได้ว่า อะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญ หรืออะไรไม่จำเป็น

จริงอยู่การรับรู้กระแ สเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ไ ด้จำเป็นที่จะต้องพาตัวเองเข้าไปโดยไม่ได้รู้เท่าทันเรื่องราวเหลา่นั้น

เพราะหลายๆ ครั้งกระแ สที่เกิดจากความคิ ดหรือการทำตามๆ กันไป ก็อาจจะเป็นการเสียเวลา เมื่อกระแ สเหล่านั้นเปลี่ยนไป

6. กรั่นกรองความคิด ให้รอบคอบที่สุด  ก่อนตัดสินใจอะไร

คนเก่งฉลาด จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เสมอว่า ทุกๆ การกระทำ จะนำมาสู่ผลที่ตามมาเสมอพวกเขาจึงสร้างกระบวนการทางความคิด

อย่างรอบคอบ ว่าการกระทำในสิ่งหนึ่งนั้น มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไร จนได้รับผลสรุป ที่ยอดเยี่ยมในที่สุด

สิ่งที่เราควรเริ่มทำคือการคิดให้ถี่ถ้วน ทบ ทวนให้รอบคอบ ตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิดซึ่งการสร้าง

”กระบวนการทางความคิด” เหล่านี้ มันจะ เป็นประโยชน์กับเรา ในอนาคตมากเลยล่ะ

7. พวกเขาจะชอบถูกห้อมล้อม ด้วยคนเก่งๆ

คนเก่งคนฉลาดจะถูกห้อมห้อม ไปด้วยผู้ คนที่เก่งๆ และในสังคมรอบข้าง จะมีส่วนสำคัญกับตัวเราไม่มากก็น้อย

เพราะงั้น หากคุณได้อยู่ในท่ามกลางขอ งคนเก่งๆ แล้วนั่นก็จะสร้างโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด

กับคนเก่งๆ ซึ่งการเรียนรู้ที่ดี คือได้ทั้งแ สดงออกและรับสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันพนักงานเก่งๆ

จึงมักจะ อ ย า ก ทำงานในบริษัทที่มีค นเก่งๆ เพราะมีผลต่อทัศนคติความคิดของพวกเขา ให้เปิดกว้างมากขึ้น

8.ส่วนมากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

คนเก่งๆ และฉลาด เรียนรู้ถึงความต้องก าร คำว่าพอเพียงตรงนี้นั้น ไม่ได้แปลว่าจะต้องประหยัด หรือถึงขั้นกินอยู่อย่าง

อั ต คั ด แต่พวกเขามักมีหน้าที่การงาน ที่ดีมีฐานะการเงินสูงด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขา จะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว

แต่จะรู้จักใช้ชีวิต อยู่ท่ามกลางสิ่งของ ที่เขาได้คัดสรรมาแล้ว ให้เหมาะสมกับราค าซะมากกว่า

9.ศั ต รู ของพวกเขา คือ คือตัวเอง 

คนเก่งและฉลาดมักจะสร้างตัวตน ทางความ คิดอีกด้านนึง ของพวกเขาไว้และกำหนดเอาเองว่าเป็น ศั ต รู ตัวร้ า ย

บ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเรื่อง แต่ก็นั่นแหละ ที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว ย้ำคิดย้ำทำ

จนหลุดจากความคิดเดิมๆ ได้แต่ในอีกมุมห นึ่ง นี่แหละที่ทำให้พวกเขาเก่งมากขึ้นเรื่อยๆ

10. พวกเขาอาจไม่ สำเร็จทุกเรื่องเสม อไป

คนเก่งและฉลาด ที่อยู่ในโลกของการทำ ธุรกิจ จะใช้เวลาดำเนินการอัน ย า ว นาน ต่อเนื่องซึ่งมันไม่ได้เป็นตัววัดกันแค่

การตัดสินใจแค่ครั้งสองครั้ง ซึ่งแน่นอน ว่าตลอดเส้นทางก็ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว นั่นก็จะเหมือนกับว่าพวกเขาก็มีถูกมีผิด

และต้องเป็นคนที่เหมั่นเรียนรู้สร้างสรร ค์ผลงานใหม่ๆ ให้น่า ติดตามอย่างต่อเนื่องไงล่ะ

ขอบคุณ sansbai

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…