Home ข้อคิด 10 ลักษณะผู้หญิงหาเงินเก่ง เธอคิดกันแค่นี้

10 ลักษณะผู้หญิงหาเงินเก่ง เธอคิดกันแค่นี้

1.พวกเธอหาเ งินเก่งและบริหารเ งินเป็นคงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้ว

ยังทำธุรกิจเสริมซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น

ก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทน

จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

2.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย าม

ทำทุกๆอย่างเท่าเทียมกัน กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร

ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3.พวกเธอมีความมั่นใจสูงผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออก ทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า

พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

4.พวกเธอพัฒนาความสามารถผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคน

ที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงาน แบบวินาทีไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าว รายวันไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวล

ไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป

ให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่ง อย่างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญ

กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก

และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรร เวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์

ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรักผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี

ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอเดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็น

จะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจาก

จะทำให้ดูแย่ แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบชวนทานข้าว ทั้งเช้าเที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

8.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่นการทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่นอย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน

แบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผน

เชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

9.พวกเธอมีความเป็นผู้นำการที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมาย

ที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้อง เป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำ

ให้พวกเขา ยอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชาย

เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด

พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

หลายคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่

มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ

ที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก

จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน

เติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อย

ก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำ อย่างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึง

ที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ขอขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…