Home ข้อคิด 12 ข้อคิด หากโ ค วิ ท ยังอยู่อีก 6 เดือนถึง 1 ปี

12 ข้อคิด หากโ ค วิ ท ยังอยู่อีก 6 เดือนถึง 1 ปี

1.หากพอมี

จงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะย าวหรอก

2.หากไม่มีทุ น ให้ประหยัด

งดรายจ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ งดท่องเที่ยว หาอะไรทำที่เกิดรา ยได้เพิ่มหรือทดแทน สิ่งที่เสียไป

3.ขา ยของที่ไม่จำ

เป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไร แนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ แล้วไม่ต้องริซื้อมาอีกนะ

4.อย่ าไปโล ภพวกทองหุ้ น

นั่นคือ กับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม เมื่อมีเงินคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิดด อ ก ผลมากกว่า 7%

หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะถ้าเป็นอะไรไป มีหลักที่มั่นคงคอยช่วย

5.ขวนขวายหาความรู้ให้มาก

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้งไปเฉยๆ

6.คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรกของช่วงสุดท้าย

ที่จะมีชีวิตอยู่จงใช้ชีวิต ให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

7.การศึกษาต่อไป มหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ

คนเรียนน้อยลงปริญญาอาจไม่ช่วยเรื่อง ทำมาหากินได้ เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากแล้ว

8.ข้าร าชการ คุณนั้นยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐ

แต่หากรั ฐล้ มเหลว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณที่จะดับก่อนเพราะถ้าคุณไม่เพิ่มทักษะ

ในการทำมาหากินเลย ไม่มีรั ฐ ใครจะเลี้ยงคุณได้ โดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุ

9.รั ฐวิส าหกิจ ยังมีความสุขได้

แต่หลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลังตๅ ยและตๅ ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝั งพวกคุณโด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว

อันที่มั่นใจว่าไม่ล้มแน่อันนั้นแหละ ที่จะล้ มก่อนเพื่อน ต่อไปหมดยุค m o n o p o l y แล้วล่ะ

10.เจ้าของกิจการ เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ ยงอย่ าทำ

ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการเรียนรู้เรื่องการเงิน และ

บัญชีเพิ่ม ใครว่างช่างหัวมัน เพราะเวลาพั ง เขาไม่ได้มาช่วยเราหรอก

11.เอกชน ส่วนนึง ต า ยแน่

แต่จะมีส่วนรอดหากพากันปรับตัวทัน ใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเอง

รักงานที่ทำให้มาก และหาอะไรทำเพิ่มให้เยอะ มิเช่นนั้นจะแ ย่แน่

12.อย่ าชะล่าใจเพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ

แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือต่อให้พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้ และขอให้โชคดี

ครับทุกคน อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน

ขอขอบคุณ Ramet Tanawangsri

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

เรื่องที่ควรสอนลูก 6 ข้อให้รู้ไว้ โตมาเขาจะฉลาดและอยู่เป็น

การเลี้ยงลูกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่สมัยนี้ คู่แต่งงานหลายคู่พอแต่งงาน แ…