Home ข้อคิด 13 ลักษณะนิสัยของคนมีแนวโน้ม จะรวย วันข้างหน้า

13 ลักษณะนิสัยของคนมีแนวโน้ม จะรวย วันข้างหน้า

1.อ่ านหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวยอ่ านหนังสือ อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน

และเป็นการอ่ านเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้

อ่า นหนังสือหมวดบันเทิง

2.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน

เพราะเขารู้ว่าการออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมายมองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้

แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัดจะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้

แถมการคบคนที่คิดลบ ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ

ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย

สร้างเองจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน

ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้าและมีความรู้จริง

แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วยอย ากทำธุรกิจด้วย

4.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อ

ล้มแล้วก็ลุก ต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าวแล้วล้ม

ก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้

และคนรวย สร้างเองจะตั้งเป้าหมายส่วนตัว

ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง

ก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 )

เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิด และทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้าสามารถ “ควบคุม”ปัจจัย

เวลาได้ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้า

ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่นบ้านหรือคอนโดให้เช่า

กำไรและเงิ นปันผล จากหุ้นและการร่วมหุ้น ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็น

ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เ งินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม

ลองทำและต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน

ที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า.เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน

และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวยเฉพาะด้านธุรกิจ

หรือการเ งินเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว

มีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบ ที่ย ากๆได้คือ

คนรวยจะไม่คิดเองทำเอง ด้วยตัวคนเดียว

แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำสิ่งดีๆอยู่เสมอ

8.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอด

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนรวย สร้างเอง“ทุกคน”

ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า

เป็นคนคิดลบ หรือคิดบวก ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตน

อยู่เสมอว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

9.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวน

คนรอบข้างให้เดินตาม

10.มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหนควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี

เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหารอย่างสำรวม

และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน

(อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์

แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่า“Weareallhumans”

คือทุกคนมีชีวิตจิตใจต้องการกัลย าณมิตร

และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร

คือต้องแสดงออก ไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า

มีคนแสดงให้เรารู้ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเรา

ชื่นชมเราเราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด

แต่ไม่เคยบอกไม่เคยแสดงออกเราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่า

เรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน

ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว

ขั้นรุนแรงแต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคน ทุกเวลาได้

เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลา ไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอ

ที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆหรือต่ำ

เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆต่อให้ช่วยมากเท่าไรเขาก็ไปได้แค่นั้น

12.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ

การงานต่างๆเงียบๆคนเดียว อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน

ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเ งินทองธุรกิจ

ล้วนๆแต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิตโดยรวม

และการดูแลสุขภาพเช่นกัน

13.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง

และเขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็น ก็ไม่มีทางรู้ตัว

(ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ

เขาจึงแสวงหาความเห็น จากคนรอบข้างทั้งเพื่อนคู่ค้า

และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริง ก็ยอมรับพร้อม

กับเอามาปรับปรุง ให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทาง

ที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่น

ก็เสี่ยงมาก ที่จะล้มทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่ากำลังเดินลงเหว

(และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถหลงเดิน

ไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่า

นั่นน่ะผิดทาง อย่างที่บอกไว้ แต่แรกว่า คนรวยสร้างเอง

ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่

(ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัว)คนธรรมดาก็รวยได้สำเร็จได้

ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น“สร้างได้”

ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์

เราก็สามารถสร้างทัศนคติ ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ที่มา : thaipt

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…